• 0392 227 17 30

Bilgi | Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın (WMO) Amaçları


Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın (WMO) Amaçları*

Meteoroloji ile ilişkin olarak; meteorolojik gözlemler olduğu kadar, hidrolojik ve jeo-fiziksel gözlemlerin yapılmasını sağlayacak olan gözlem istasyon ağının oluşturulması için dünya çapında bir işbirliğini olanaklı kılmak; meteorolojik ve ilişkin konularda hizmetleri vermekle yükümlü olan merkezlerin kurulmasını ve devamını teşvik etmek.

Meteorolojik ve ilişkin konulardaki bilginin hızlı ve sağlıklı değişimini sağlayacak olan sistemlerin kurulması ve bakımını teşvik etmek.

Meteorolojik ve ilişkin konulardaki gözlemlerin standardizasyonunu sağlamak, istatistiksel ve gözlemsel basım ve yayınlarında tek tiplik ve ortak şekil birliğini güvence altına almak.

Havacılık, denizcilik, su sorunları, tarım ve insan aktiviteleri gibi konulara meteorolojinin daha da fazla ve ileri düzeyde uygulanmasını sağlamak.

Operasyonal hidroloji çalışmalarını teşvik etmek ve Meteoroloji ile Hidroloji Servisleri arasında yakın işbirliği geliştirmek.

Meteoroloji konusundaki eğitim ve araştırma çalışmalarına destek vermek, bu çalışma ve araştırmaların uluslararası bir boyut kazanabilmesi için işbirliğini sağlamak.

Kuruluşun Birimleri:

Dünya Meteoroloji Kongresi

Kuruluşun en üst düzey birimidir. Kuruluşun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için genel politikaların belirlenmesi amacıyla her dört yılda bir tüm üyelerin delegelerini bir araya getirir.

Yönetim Kurulu

36 Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisinin Genel Müdüründen oluşur. En az yılda bir kere toplanarak Kongre tarafından onaylanan, kabul edilen programların gidişatını denetler ve yönlendirir.

Altı Bölgesel Birlik

Üyelerden oluşan bu birliklerin her biri kendi sorumluluk alanı içine giren Bölgedeki meteorolojik ve ilişkin çalışmaları koordine etme işini yürütür.

Sekiz Teknik Komisyon

Üyeler tarafından atanan uzmanlardan oluşur. Komisyon; meteorolojik ve hidrolojik operasyonal sistemler, uygulamalar ve araştırmalar üzerine yapılacak çalışmalardan sorumludur.

*WMO Bulletin, Volume:51, No:2, April 2002.