• 0392 227 17 30

Veri Analiz |Temmuz Ayı Yağış Analizi


1. 2018 YILI TEMMUZ AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2018 yılı Temmuz ayı K.K.T.C. toplam ortalama yağış miktarı 0.5 mm/m² ile, uzun yıllar (1981-2010) toplam ortalama yağış miktarından % 73 daha az, 2017 yılı Temmuz ayından ise % 100 daha fazla olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2018 Temmuz 2017 Temmuz Uzun Yıllar (1981-2010)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm/m²) 0.5 0.0 1.9
Tablo 1. Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2018) Temmuz Ayı Yağışları (mm/m²)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2018) Temmuz ayı toplam yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 13.6 mm/m² değeri ile 2006 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. uzun yıllar (1981-2010) Temmuz ayı toplam ortalama yağış (mm/m²) dağılımına göre, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Alayköy ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Akıncılar yöreleri en fazla yağış alan yöreler olurken, Batı Mesarya Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Yeni Erenköy, Ziyamet ve Çayırova yöreleri ise en az yağış alan yöreler olmuştur (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2018 Yılı Temmuz Ayı Ortalama Yağış (mm/m²) Haritası


 2018 yılı Temmuz ayı toplam ortalama yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. 2018 Yılı Temmuz ayında Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan yöresi en fazla yağış alan yöre olmuştur.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama Yağışların Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Temmuz ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1981-2018 yılları arasında 2006 yılı Temmuz ayı için en yüksek, 1981-83, 1985, 1986, 1989-1991, 1993, 1996, 1998, 2000, 2001, 2003-2005, 2008, 2013, 2016 ve 2017 yılları Temmuz ayı için ise en düşük anomali değeri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2018 Yılı Temmuz Ayı Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1981-2010) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. Temmuz ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3), Karpaz Bölgesi'nde bulunan Çayırova, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Akıncılar yörelerinde normalinden daha fazla, diğer yörelerde ise normalinden az yağış gerçekleştiği görülmektedir  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2018 ve 2017 Yılları Temmuz Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2018 yılı Temmuz ayı ortalama yağışlarının 2017 yılı Temmuz ayı ortalama yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Buna göre; Orta Mesarya Bölgesi ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde 2018 yılı Temmuz ayı yağışlarının 2017 Yılı Temmuz ayı yağışlarından daha fazla olarak gerçekleştiği görülmektedir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2018 YILI TEMMUZ AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2018 Yılı Temmuz ayı ortalama yağışları normallerinin altında gerçekleşmiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1981-2010) (mm/m²) 2018 TEMMUZ NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 2.0 0.0 -100
Batı Mesarya 0.3 0.0 -100
Orta Mesarya 4.5 2.4 -47
Doğu Mesarya 1.5 0.6 -59
Doğu Sahil 1.2 0.0 -100
Karpaz 0.8 0.2 -78
K.K.T.C. 1.9 0.5 -73
Tablo 2. Bölgelere Göre Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2018 Yılı Temmuz Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2018 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi’nde 2018 yılı Temmuz ayında yağış gerçekleşmemiştir.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2018 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi’nde 2018 yılı Temmuz ayında yağış gerçekleşmemiştir.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2018 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi'nde 2018 yılı Temmuz ayı yağışları, Ercan yöresinde normalinin üzerinde gerçekleşirken diğer yörelerde ise yağış gerçekleşmemiştir. En fazla yağış, Ercan yöresinde 16.6 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2018 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Mesarya Bölgesi’nde 2018 yılı Temmuz ayında yağış gerçekleşmemiştir.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2018 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi’nde 2018 yılı Temmuz ayında yağış gerçekleşmemiştir.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2018 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi'nde 2018 yılı Temmuz ayı yağışları, Mehmetcik yöresinde normalinin üzerinde gerçekleşirken diğer yörelerde yağış gerçekleşmemiştir. En fazla yağış, Mehmetcik yöresinde 1.4 mm/m² olarak ölçülmüştür.