• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Aralık Ayı Yağış Analizi


1. 2019 YILI ARALIK AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2019 yılı Aralık ayı K.K.T.C. toplam ortalama yağış miktarı 116.1 mm/m² ile, uzun yıllar (1981-2010) toplam ortalama yağış miktarından % 50 daha fazla, 2018 yılı Aralık ayından ise % 13 daha az olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2019 Aralık 2018 Aralık Uzun Yıllar (1981-2010)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm/m²) 116.1 131.7 74.8
Tablo 1. Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1978-2019) Aralık Ayı Yağışları (mm/m²)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2019) Aralık ayı toplam ortalama yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 218.8 mm/m² değeri ile 1991 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. uzun yıllar (1981-2010) Aralık ayı toplam ortalama yağış (mm/m²) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara, Girne ve Kozanköy en fazla yağış alan yöreler olurken, Doğu Sahil, Batı Mesarya, Orta Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri en az yağış alan bölgeler olmuştur (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2019 Yılı Aralık Ayı Ortalama Yağış (mm/m²) Haritası


 2019 yılı Aralık ayı toplam ortalama yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. 2019 yılı Aralık ayında Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Esentepe ve Tatlısu ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zaferburnu, Dipkarpaz ve Ziyamet yöreleri en fazla yağış alan yöreler olmuştur.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama Yağışların Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Aralık ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1981-2019 yılları arasında 1991 yılı Aralık ayı için en yüksek, 2005 yılı Aralık ayı için ise en düşük anomali değeri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2019 Yılı Aralık Ayı Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1981-2010) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. Aralık ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3),K.K.T.C genelinde tüm yörelerde normallerinden çok daha fazla yağış gerçekleştiği görülmektedir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2019 ve 2018 Yılları Aralık Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2019 yılı Aralık ayı ortalama yağışlarının 2018 yılı Aralık ayı ortalama yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Buna göre; Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Boğaz, Kozanköy, Taşkent, Değirmenlik ve Alevkaya, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Yenierenköy ve Ziyamet ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Alayköy ve Ercan yörelerinde 2019 yılı Aralık ayı yağışlarının 2018 Yılı Aralık ayı yağışlarından daha az diğer yörelerde ise daha fazla olarak gerçekleştiği görülmektedir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2019 YILI ARALIK AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2016 Yılı Aralık ayı ortalama yağışları normallerinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1981-2010) (mm/m²) 2019 ARALIK NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 92.2 126.3 37
Batı Mesarya 54.9 103.8 89
Orta Mesarya 52.1 79.3 52
Doğu Mesarya 60.2 107.0 78
Doğu Sahil 74.2 107.6 45
Karpaz 101.9 163.0 60
K.K.T.C. 74.8 116.1 55
Tablo 2. Bölgelere Göre Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2019 Yılı Aralık Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2019 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde 2019 yılı Aralık ayı yağışları tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Esentepe yöresinde 226.3 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2019 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi'nde 2019 yılı Aralık ayı yağışları tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Yeşilırmak yöresinde 136.5 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2019 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi'nde 2019 yılı Aralık ayı yağışları tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Lefkoşa yöresinde 100.0 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2019 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Mesarya Bölgesi'nde 2019 yılı Aralık ayı yağışları tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Beyarmudu yöresinde 166.9 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2019 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi'nde 2019 yılı Aralık ayı yağışları Salamis yöresi hariç tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Gazimağusa yöresinde 195.2 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2019 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi'nde 2019 yılı Aralık ayı yağışları tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Zafer Burnu yöresinde 243.5 mm/m² olarak ölçülmüştür.