• 0392 227 17 30

Veri Analiz |Mart Ayı Yağış Analizi


1. 2019 YILI MART AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2019 yılı Mart ayı K.K.T.C. toplam ortalama yağış miktarı 69.8 mm/m² ile, uzun yıllar (1981-2010) toplam ortalama yağış miktarından % 80, 2018 yılı Mart ayından ise % 100'den daha fazla olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2019 Mart 2018 Mart Uzun Yıllar (1981-2010)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm/m²) 69.8 16.1 38.7
Tablo 1. Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2019) Mart Ayı Yağışları (mm/m²)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2019) Mart ayı toplam yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 123.0 mm/m² değeri ile 1987 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. uzun yıllar (1981-2010) Mart ayı toplam ortalama yağış (mm/m²) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi en fazla yağış alan bölge olurken, Doğu Sahil, Batı Mesarya, Orta Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri en az yağış alan bölgeler olmuştur (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2019 Yılı Mart Ayı Ortalama Yağış (mm/m²) Haritası


 2019 yılı Mart ayı toplam ortalama yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. 2019 Yılı Mart ayında Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Taşkent, Beylerbeyi, Alevkaya ve Boğaz yöreleri en fazla yağış alan yöreler olmuştur. En az yağış ise Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak yöresinde kaydedilmiştir.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama Yağışların Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Mart ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1981-2019 yılları arasında 1987 yılı Mart ayı için en yüksek, 2004 yılı Mart ayı için ise en düşük anomali değeri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2019 Yılı Mart Ayı Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1981-2010) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. Mart ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3), Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Akdeniz ve Çamlıbel, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Çayırova ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak ve Lefke yörelerinde normalinden daha az, diğer yörelerde ise normalinden daha fazla yağış gerçekleştiği görülmektedir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2019 ve 2018 Yılları Mart Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2019 yılı Mart ayı ortalama yağışlarının 2018 yılı Mart ayı ortalama yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Akdeniz ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak yörelerinde 2019 yılı Mart ayı yağışlarının 2018 Yılı Mart ayı yağışlarından daha az, diğer yörelerde ise daha fazla olarak gerçekleştiği görülmektedir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2019 YILI MART AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2019 Yılı Mart ayı ortalama yağışları K.K.T.C. genelinde tüm bölgelerde normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1981-2010) (mm/m²) 2019 MART NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 48.2 114.2 137
Batı Mesarya 35.0 36.0 3
Orta Mesarya 33.9 61.8 82
Doğu Mesarya 31.2 52.3 68
Doğu Sahil 34.2 40.7 19
Karpaz 41.3 59.9 45
K.K.T.C. 38.7 69.8 80
Tablo 2. Bölgelere Göre Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1978-2007) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2019 Yılı Mart Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2019 Yılı Mart Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde 2019 yılı Mart ayı yağışları, Akdeniz ve Çamlıbel yöreleri hariç tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Taşkent yöresinde 342.2 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2019 Yılı Mart Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi'nde 2019 yılı Mart ayı yağışları, Lefke ve Yeşilırmak yöreleri hariç tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Kalkanlı yöresinde 53.1 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2019 Yılı Mart Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi'nde 2019 yılı Mart ayı yağışları, tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Yakındoğu Üniversitesi yöresinde 92.4 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2019 Yılı Mart Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Mesarya Bölgesi'nde 2019 yılı Mart ayı yağışları, tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Serdarlı yöresinde 73.8 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2019 Yılı Mart Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi'nde 2019 yılı Mart ayı yağışları, tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Salamis yöresinde 51.0 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2019 Yılı Mart Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi'nde 2019 yılı Mart ayı yağışları, Çayırova yöresi hariç tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Yeni Erenköy yöresinde 83.4 mm/m² olarak ölçülmüştür.