• 0392 227 17 30

Veri Analiz |Mayıs Ayı Yağış Analizi


1. 2018 YILI MAYIS AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2018 yılı Mayıs ayı K.K.T.C. toplam ortalama yağış miktarı 33.0 mm/m² ile, uzun yıllar (1981-2010) toplam ortalama yağış miktarından % 106, 2017 yılı Mayıs ayından ise % 170 daha fazla olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2018 Mayıs 2017 Mayıs Uzun Yıllar (1981-2010)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm/m²) 33.0 12.2 16.0
Tablo 1. Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2018) Mayıs Ayı Yağışları (mm/m²)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2018) Mayıs ayı toplam yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 70.7 mm/m² değeri ile 2007 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Mayıs ayı toplam ortalama yağış (mm/m²) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Kantara ve Alevkaya yörelerinde toplam ortalama yağışların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi'nde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2018 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Yağış (mm/m²) Haritası


 2018 yılı Mayıs ayı toplam ortalama yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. 2018 Yılı Mayıs ayında Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke, Taşpınar, Zümrütköy ve Kalkanlı ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan yöreleri en fazla yağış alan yöreler olmuştur.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama Yağışların Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Mayıs ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1981-2018 yılları arasında 2007 yılı Mayıs ayı için en yüksek, 1984, 1991 ve 1996 yılları Mayıs ayı için ise en düşük anomali değeri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2018 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1981-2010) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. Mayıs ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3), Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Dörtyol yöresi hariç tüm yörelerde normalinden daha fazla yağış gerçekleştiği görülmektedir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2018 ve 2017 Yılları Mayıs Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2018 yılı Mayıs ayı ortalama yağışlarının 2017 yılı Mayıs ayı ortalama yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Buna göre; Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Dörtyol ile Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan İskele ve Gazimağusa yörelerinde 2018 yılı Mayıs ayı yağışlarının 2017 Yılı Mayıs ayı yağışlarından daha az diğer yörelerde ise daha fazla olarak gerçekleştiği görülmektedir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2018 YILI MAYIS AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2018 Yılı Mayıs ayı ortalama yağışları normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1981-2010) (mm/m²) 2018 MAYIS NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 16.6 30.6 84
Batı Mesarya 10.2 65.8 545
Orta Mesarya 18.7 42.5 127
Doğu Mesarya 19.3 20.2 5
Doğu Sahil 13.3 16.2 22
Karpaz 14.4 29.5 105
K.K.T.C. 16.0 33.0 107
Tablo 2. Bölgelere Göre Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2018 Yılı Mayıs Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2018 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde 2018 yılı Mayıs ayı yağışları, tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Alevkaya yöresinde 72.8 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2018 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi'nde 2018 yılı Mayıs ayı yağışları, tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Zümrütköy yöresinde 93.7 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2018 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi'nde 2018 yılı Mayıs ayı yağışları, tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Ercan yöresinde 84.8 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2018 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Mesarya Bölgesi'nde 2018 yılı Mayıs ayı yağışları, Dörtyol yöresi hariç tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Gönendere yöresinde 43.0 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2018 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi'nde 2018 yılı Mayıs ayı yağışları, Salamis yöresi hariç tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, İskele yöresinde 28.1 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2018 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi'nde 2018 yılı Mayıs ayı yağışları, Çayırova yöresi hariç tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Mehmetcik yöresinde 44.8 mm/m² olarak ölçülmüştür.