• 0392 227 17 30
  • meteor@kktcmeteor.org
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Ocak Ayı Yağış Analizi


1. 2017 YILI OCAK AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2017 yılı Ocak ayı K.K.T.C. toplam ortalama yağış miktarı 37.8 mm/m² ile, uzun yıllar (1981-2010) toplam ortalama yağış miktarından % 42.9, 2016 yılı Ocak ayından % 9.4 daha az olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2017 Ocak 2016 Ocak Uzun Yıllar (1981 - 2010)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm/m²) 37,8 44,0 66,2
Tablo 1. Toplam Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1978-2017) Ocak Ayı Toplam Yağışları (mm/m²)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1978-2017) Ocak Ayı Toplam Yağışları (mm/m²) grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 212.9 mm/m² değeri ile 2004 yılında, en az yağış ise 12.2 mm/m² değeri ile 1997 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Ocak Ayı Toplam Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Ocak ayı toplam ortalama yağış (mm/m²) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi’nde bulunan Zaferburnu ve Dipkarpaz ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Kantara, Tatlısu ve Girne yörelerinde toplam ortalama yağışların en yüksek değerde, Doğu Mesarya Bölgesi, Orta Mesarya Bölgesi ile Batı Mesarya Bölgelerinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2017 Yılı Ocak Ayı Toplam Ortalama Yağış (mm/m²) Haritası


 2017 yılı Ocak ayı toplam ortalama yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Akdeniz ile Karpaz Bölgesi’nde yer alan Zafer Burnu yöreleri, en fazla yağışı alırken, Orta Mesarya Bölgesinde yer alan Lefkoşa ve Ercan, Doğu Mesarya Bölgesi içerisinde yer alan Akıncılar ve Vadili ile Doğu Sahil Bölgesi içerisinde bulunan Gazimağusa yöreleri en az yağış alan yöreler olmuştur.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Ocak Ayı Toplam Ortalama Yağışların Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Ocak ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1981-2010) Sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1981-2017 yılları arasında 36 yıllık süre içerisinde 2004 yılı Ocak ayı için en yüksek, 1997 yılı Ocak ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2017 Yılı Ocak Ayı Toplam Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1981-2010) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. Ocak ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı haritasında (Şekil 1.3), K.K.T.C. genelinde Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Gaziveren yöresi hariç tüm bölgelerde ocak ayı yağışlarının normalinin altında olduğu görülmektedir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2017 ve 2016 Yılları Ocak Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2017 yılı Ocak ayı ortalama yağışlarının 2016 yılı Ocak ayı yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı haritasında Şekil 1.4’te görülmektedir. Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Dörtyol yöresinde 2017 yılı Ocak ayında 2016 yılı Ocak ayına göre %100 den daha fazla yağış gerçekleşmiştir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi, Karpaz Bölgesi ile Batı Mesarya Bölgeleri’nde ise 2016 yılı Ocak ayına oranla 2017 yılı Ocak ayında yaklaşık olarak olarak % 25-50 daha az yağış gerçekleşmiştir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2016 YILI ARALIK AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2017 Yılı Ocak ayı toplam ortalama yağışları normallerinin altında gerçekleşmiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1981-2010) (mm/m²) 2017 OCAK NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 83,8 45,2 -46
Batı Mesarya 52,8 43,4 -18
Orta Mesarya 48,5 28,3 -42
Doğu Mesarya 51,1 30,4 -41
Doğu Sahil 62,2 30,7 -51
Karpaz 84,5 42,8 -49
K.K.T.C. 66,2 37,8 -43
Tablo 2. Bölgelere Göre Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2017 Yılı Ocak Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2017 Yılı Ocak Ayı Toplam Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan tüm yörelerde 2017 yılı ocak ayı yağışları normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Çamlıbel yöresinde 77.6 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2017 Yılı Ocak Ayı Toplam Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Gaziveren ve Kalkanlı yörelerinde 2017 yılı ocak ayı yağışları normallerinin üzerinde, diğer yörelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Kalkanlı yöresinde 53.5 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2017 Yılı Ocak Ayı Toplam Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan tüm yörelerde 2017 yılı Ocak ayı yağışları normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Türkeli yöresinde 38.2 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2017 Yılı Ocak Ayı Toplam Yağışları Ve Normalleri


 2017 yılı Ocak ayı yağışları Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Beyarmudu yöresinde normalinin üstünde, diğer tüm yörelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Beyarmudu yöresinde 51.5 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2017 Yılı Ocak Ayı Toplam Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi’nde bulunan tüm yörelerde 2017 yılı ocak ayı yağışları normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, İskele yöresinde 39.4 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2017 Yılı Ocak Ayı Toplam Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi’nde bulunan tüm yörelerde 2017 yılı Ocak ayı yağışları normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Zaferburnu yöresinde 63.0 mm/m² olarak ölçülmüştür.