• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Şubat Ayı Yağış Analizi


1. 2018 YILI ŞUBAT AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2018 yılı Şubat ayı K.K.T.C. toplam ortalama yağış miktarı 26.6 mm/m² ile, uzun yıllar (1981-2010) toplam ortalama yağış miktarından % 57 daha az, 2017 yılı Şubat ayından ise % 88 daha fazla olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2018 Şubat 2017 Şubat Uzun Yıllar (1981-2010)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm/m²) 26.6 3.2 61.6
Tablo 1. Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2018) Şubat Ayı Yağışları (mm/m²)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2018) Şubat ayı toplam yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 158.0 mm/m² değeri ile 2010 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. uzun yıllar (1981-2010) Şubat ayı toplam ortalama yağış (mm/m²) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Kozanköy ve Boğaz yöreleri en fazla yağış alan yöreler olurken, Doğu Sahil, Batı Mesarya, Orta Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri en az yağış alan bölgeler olmuştur (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2018 Yılı Şubat Ayı Ortalama Yağış (mm/m²) Haritası


 2018 yılı Şubat ayı toplam ortalama yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. 2018 Yılı Şubat ayında Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Boğaz, Kozanköy ve Girne, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Kalkanlı ve Lefke yöreleri en fazla yağış alan yöreler olmuştur.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama Yağışların Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Şubat ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1981-2018 yılları arasında 2010 yılı Şubat ayı için en yüksek, 2017 yılı Şubat ayı için ise en düşük anomali değeri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2018 Yılı Şubat Ayı Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1981-2010) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. Şubat ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3),Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke yöresi hariç diğer tüm yörelerde normalinden daha az yağış gerçekleştiği görülmektedir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2018 ve 2017 Yılları Şubat Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2018 yılı Şubat ayı ortalama yağışlarının 2017 yılı Şubat ayı ortalama yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Buna göre; K.K.T.C. genelinde tüm Bölgelerde 2018 yılı Şubat ayı yağışlarının 2017 Yılı Şubat ayı yağışlarından çok daha fazla olarak gerçekleştiği görülmektedir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2018 YILI ŞUBAT AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2018 Yılı Şubat ayı ortalama yağışları Doğu Sahil Bölgesi'nde normallerinin altında, diğer tüm bölgelerde ise normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir..  

BÖLGELER NORMALİ (1981-2010) (mm/m²) 2018 Şubat NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 84.6 27.4 -68
Batı Mesarya 54.8 41.8 -24
Orta Mesarya 45.6 28.6 -37
Doğu Mesarya 47.2 24.3 -48
Doğu Sahil 51.1 19.2 -62
Karpaz 64.9 18.0 -72
K.K.T.C. 61.6 26.6 -57
Tablo 2. Bölgelere Göre Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2018 Yılı Şubat Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2018 Yılı Şubat Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde 2018 yılı Şubat ayı yağışları, tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Kozanköy yöresinde 62.0 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2018 Yılı Şubat Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi'nde 2018 yılı Şubat ayı yağışları Lefke yöresinde normalinin üzerinde diğer tüm yörelerde ise normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Kalkanlı yöresinde 80.1 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2018 Yılı Şubat Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi'nde 2018 yılı Şubat ayı yağışları tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Yakındoğu Üniversitesi yöresinde 52.7 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2018 Yılı Şubat Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Mesarya Bölgesi'nde 2018 yılı Şubat ayı yağışları tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Beyarmudu yöresinde 45.9 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2018 Yılı Şubat Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi'nde 2018 yılı Şubat ayı yağışları tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, İskele yöresinde 28.1 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2018 Yılı Şubat Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi'nde 2018 yılı Şubat ayı yağışları tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Ziyamet yöresinde 34.1 mm/m² olarak ölçülmüştür.