• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Kasım Ayı Yağış Analizi


1. 2017 YILI KASIM AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2017 yılı Kasım ayı K.K.T.C. toplam ortalama yağış miktarı 53.8 mm/m² ile, uzun yıllar (1981-2010) toplam ortalama yağış miktarından % 7,6, 2016 yılı Kasım ayından ise % 29,9 daha fazla olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2017 Kasım 2016 Kasım Uzun Yıllar (1981-2010)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm/m²) 53,8 37,7 49,7
Tablo 1. Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2017) Kasım Ayı Yağışları (mm/m²)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2017) Kasım ayı toplam yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 148,9 mm/m² değeri ile 1984 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Kasım Ayı Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. uzun yıllar (1981-2010) Kasım ayı toplam ortalama yağış (mm/m²) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara, Esentepe ve Tatlısu en fazla yağış alan yöreler olurken, Doğu Sahil, Batı Mesarya, Orta Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri en az yağış alan bölgeler olmuştur (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2017 Yılı Kasım Ayı Ortalama Yağış (mm/m²) Haritası


 2017 yılı Kasım ayı toplam ortalama yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. 2017 Yılı Kasım ayında Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne yöresi en fazla yağış alan yöre olmuştur.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Kasım Ayı Ortalama Yağışların Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Kasım ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1981-2017 yılları arasında 1984 yılı Kasım ayı için en yüksek, 2010 yılı Kasım ayı için ise en düşük anomali değeri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2017 Yılı Kasım Ayı Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1981-2010) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. Kasım ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3), Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi, Doğu Mesarya Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi ile Orta Mearya Bölgesi'nde bulunan Ercan yöresinde normalinden daha fazla, diğer yörelerde ise normallerinden daha az yağış gerçekleştiği görülmektedir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2017 ve 2016 Yılları Kasım Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2017 yılı Kasım ayı ortalama yağışlarının 2016 yılı Kasım ayı ortalama yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Buna göre; Orta Mesarya, Doğu Mesarya, Doğu Sahil, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Çayırova, Ziyamet ve Yenierenköy yöreleri ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Kantara, Esentepe, Tatlısu ile Kozanköy yörelerinde 2017 yılı Kasım ayında 2016 yılı Kasım ayına göre daha fazla yağış gerçekleşmiştir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2017 YILI KASIM AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2017 Yılı Kasım ayı ortalama yağışları Karpaz, Batı Mesarya ve Orta Mesarya Bölgeleri'nde normallerinin altında, diğer Bölgelerde ise normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1981-2010) (mm/m²) 2017 KASIM NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 60,5 60,8 0,5
Batı Mesarya 38,1 22,6 -40,7
Orta Mesarya 39,7 36,1 -9,1
Doğu Mesarya 41,5 66,4 60
Doğu Sahil 44,2 62,0 40,3
Karpaz 63,6 60,8 -4,4
K.K.T.C. 49,7 53,8 7,6
Tablo 2. Bölgelere Göre Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2017 Yılı Kasım Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2017 Yılı Kasım Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde 2017 yılı Kasım ayı yağışları Akdeniz, Boğaz ve Değirmenlik yörelerinde normalinin altında, diğer yörelerde ise normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Girne yöresinde 139,6 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2017 Yılı Kasım Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi'nde 2017 yılı Kasım ayı yağışları tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Yeşilırmak yöresinde 41,9 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2017 Yılı Kasım Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi'nde 2017 yılı Kasım ayı yağışları Ercan yöresinde normalinin üzerinde, diğer yörelerde ise normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Kırıkkale yöresinde 69.7 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2017 Yılı Kasım Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Mesarya Bölgesi'nde 2017 yılı Kasım ayı yağışları tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış Ercan yöresinde 72.8 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2017 Yılı Kasım Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi'nde 2017 yılı Kasım ayı yağışları Salamis yöresinde normalinin altında, diğer yörelerde ise normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Gazimağusa yöresinde 90.8 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2017 Yılı Kasım Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi'nde 2017 yılı Kasım ayı yağışları Dipkarpaz, Çayırova ve Yenierenköy yörelerinde normalinin altında diğer yörelerde ise normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Sipahi yöresinde 114.3 mm/m² olarak ölçülmüştür.