• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Temmuz Ayı Yağış Analizi


1. 2021 YILI TEMMUZ AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2021 yılı Temmuz ayı K.K.T.C. toplam ortalama yağış miktarı 0.1 mm ile, uzun yıllar (1991-2020) toplam ortalama yağış miktarından % 92 daha az olarak hesaplanmıştır. 2020 yılı Temmuz ayında ise yağış kaydedilmemiştir (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu 

2021 Temmuz 2020 Temmuz Uzun Yıllar (1991-2020)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm) 0.1 0.0 1.6
Tablo 1. Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1991-2021) Temmuz Ayı Yağışları (mm)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1991-2021) Temmuz ayı toplam yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 13.6 mm değeri ile 2006 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Temmuz Ayı Toplam Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1991-2020)


 K.K.T.C. uzun yıllar (1991-2020) Temmuz ayı toplam ortalama yağış (mm) dağılımına göre, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Ercan yöreleri en fazla yağış alan yöreler olurken, Batı Mesarya Bölgesi ise en az yağış alan bölge olmuştur (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2021 Yılı Temmuz Ayı Toplam Ortalama Yağış (mm) Haritası


 2021 yılı Temmuz ayı toplam ortalama yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. 2021 Yılı Temmuz ayında Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya yöresi en fazla yağış alan yöre olmuştur.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Temmuz Ayı Toplam Ortalama Yağışların Normalinden (1991-2020) Sapması


 K.K.T.C. Temmuz ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1991-2020) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1991-2021 yılları arasında 2006 yılı Temmuz ayı için en yüksek, 1981-83, 1985, 1986, 1989-1991, 1993, 1996, 1998, 2000, 2001, 2003-2005, 2008, 2013, 2016, 2017 ve 2020 yılları Temmuz ayı için ise en düşük anomali değeri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2021 Yılı Temmuz Ayı Toplam Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1991-2020) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. Temmuz ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1991-2020) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3), 2021 Yılı Temmuz Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya yöresi normalinde daha fazla diğer yöreler ise normalinden daha az yağışlı sınıflandırmasına girmiştir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2021 ve 2020 Yılları Temmuz Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2021 yılı Temmuz ayı toplam ortalama yağışlarının 2020 yılı Temmuz ayı toplam ortalama yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Buna göre; 2021 Yılı Temmuz ayında; Alevkaya, Lefkoşa ve Geçitkale yörelerinde 2020 yılı Temmuz ayına göre daha fazla yağış kaydedilmiştir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2021 YILI TEMMUZ AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2021 Yılı Temmuz ayında K.K.T.C. genelinde tüm bölgelerde yağışlar normallerinin altında gerçekleşmiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1991-2020) (mm) 2021 TEMMUZ NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 2.0 0.4 -80
Batı Mesarya 0.4 0.0 -100
Orta Mesarya 3.6 0.07 -98
Doğu Mesarya 1.5 0.0 -99
Doğu Sahil 1.2 0.0 -100
Karpaz 0.9 0.0 -100
K.K.T.C. 1.6 0.1 -92
Tablo 2. Bölgelere Göre Toplam Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2021 Yılı Temmuz Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2021 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde 2021 yılı Temmuz ayında Alevkaya yöresinde normalinin üzerinde 7.2 mm yağış ölçülmüştür. Diğer yörelerde yağış kaydedilmemiştir.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2021 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi’nde 2021 yılı Temmuz ayında yağış gerçekleşmemiştir.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2021 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi'nde 2021 yılı Temmuz ayı yağışları, Yakındoğu Üniversitesi ve Lefkoşa yöresinde normalinin altında gerçekleşirken, diğer yörelerde ise yağış kaydedilmemiştir. En fazla yağış, Yakındoğu Üniversitesi yöresinde 0.3 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2021 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Mesarya Bölgesi'nde 2021 yılı Temmuz ayında Geçitkale yöresinde normalinin altında 0.2 mm yağış ölçülmüştür. Diğer yörelerde yağış kaydedilmemiştir.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2021 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi’nde 2021 yılı Temmuz ayında yağış gerçekleşmemiştir.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2021 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi'nde 2021 yılı Temmuz ayında yağış gerçekleşmemiştir.