• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Aralık Ayı Yağış Analizi


1. 2018 YILI ARALIK AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2018 yılı Aralık ayı K.K.T.C. toplam ortalama yağış miktarı 131 mm/m² ile, uzun yıllar (1981-2010) toplam ortalama yağış miktarından % 76, 2017 yılı Aralık ayından ise % 100'den daha fazla olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2018 Aralık 2017 Aralık Uzun Yıllar (1981-2010)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm/m²) 131.7 15.0 74.8
Tablo 1. Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2010) Aralık Ayı Yağışları (mm/m²)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2018) Aralık ayı toplam ortalama yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 218.8 mm/m² değeri ile 1991 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. uzun yıllar (1981-2010) Aralık ayı toplam ortalama yağış (mm/m²) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara, Girne ve Kozanköy en fazla yağış alan yöreler olurken, Doğu Sahil, Batı Mesarya, Orta Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri en az yağış alan bölgeler olmuştur (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2018 Yılı Aralık Ayı Ortalama Yağış (mm/m²) Haritası


 2018 yılı Aralık ayı toplam ortalama yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. 2018 Aralık ayında Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Selvilitepe, Boğaz, Lapta ve Beylerbeyi ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zaferburnu yöreleri en fazla yağış alan yöreler olmuştur.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Aralık Ayı Toplam Ortalama Yağışların Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Aralık ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1981-2018 yılları arasında 1991 yılı Aralık ayı için en yüksek, 2005 yılı Aralık ayı için ise en düşük anomali değeri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2018 Yılı Aralık Ayı Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1981-2010) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. Aralık ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3),K.K.T.C genelinde tüm yörelerde normallerinden çok daha fazla yağış gerçekleştiği görülmektedir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2018 ve 2017 Yılları Aralık Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2018 yılı Aralık ayı ortalama yağışlarının 2017 yılı Aralık ayı ortalama yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Buna göre; K.K.T.C genelinde tüm yörelerde 2018 yılı Aralık ayı yağışlarının 2017 Yılı Aralık ayı yağışlarından çok daha fazla olarak gerçekleştiği görülmektedir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2018 YILI ARALIK AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2018 Yılı Aralık ayı toplam ortalama yağışları, Doğu Sahil Bölgesi'nde normalinin altında diğer tüm bölgelerde ise normallerinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1981-2010) (mm/m²) 2018 ARALIK NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 92.2 194.9 111
Batı Mesarya 54.9 83.3 52
Orta Mesarya 52.1 80.9 55
Doğu Mesarya 60.2 98.9 64
Doğu Sahil 74.2 71.1 -4
Karpaz 101.9 182.2 79
K.K.T.C. 74.8 131.7 76
Tablo 2. Bölgelere Göre Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2018 Yılı Aralık Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2018 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde 2018 yılı Aralık ayı yağışları tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Selvilitepe yöresinde 357.6 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2018 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi'nde 2018 yılı Aralık ayı yağışları Güzelyurt yöresi hariç tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Kalkanlı yöresinde 144.4 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2018 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi'nde 2018 yılı Aralık ayı yağışları tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Ercan yöresinde 109.2 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2018 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Mesarya Bölgesi'nde 2018 yılı Aralık ayı yağışları tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Gönendere yöresinde 163.7 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2018 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi'nde 2018 yılı Aralık ayı yağışları Salamis yöresi hariç tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Gazimağusa yöresinde 104.1 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2018 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi'nde 2018 yılı Aralık ayı yağışları tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Zafer Burnu yöresinde 290.5 mm/m² olarak ölçülmüştür.