• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Ekim Ayı Yağış Analizi


1. 2018 YILI EKİM AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2018 yılı Ekim ayı K.K.T.C. toplam ortalama yağış miktarı 40.5 mm/m² ile, uzun yıllar (1981-2010) toplam ortalama yağış miktarından % 80, 2017 yılı Ekim ayından % 158 daha fazla olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2018 Ekim 2017 Ekim Uzun Yıllar (1981-2010)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm/m²) 40.5 15.7 22.5
Tablo 1. Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2010) Ekim Ayı Yağışları (mm/m²)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2018) Ekim ayı toplam yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 70.6 mm/m² değeri ile 2006 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Ekim Ayı Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. uzun yıllar (1981-2010) Ekim ayı toplam ortalama yağış (mm/m²) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara ve Tatlısu en fazla yağış alan yöreler olurken, Doğu Sahil, Batı Mesarya, Orta Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri en az yağış alan bölgeler olmuştur (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2018 Yılı Ekim Ayı Ortalama Yağış (mm/m²) Haritası


 2018 yılı Ekim ayı toplam ortalama yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. 2018 Yılı Ekim ayında Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Esentepe ve Kantara, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Beyarmudu ve Akdoğan, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Kalkanlı, Yeşilırmak ve Güzelyurt ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zaferburnu ve Ziyamet yöreleri en fazla yağış alan yöreler olmuştur.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Ekim Ayı Ortalama Yağışların Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Ekim ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1981-2018 yılları arasında 2006 yılı Ekim ayı için en yüksek, 1998 yılı Ekim ayı için ise en düşük anomali değeri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2018 Yılı Ekim Ayı Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1981-2010) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. Ekim ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3), Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Dörtyol, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zaferburnu, Dipkarpaz ve Yenierenköy ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan yörelerinde normalinden daha az, diğer yörelerde ise normallerinden daha fazla yağış gerçekleştiği görülmektedir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2018 ve 2017 Yılları Ekim Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2018 yılı Ekim ayı ortalama yağışlarının 2017 yılı Ekim ayı ortalama yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Buna göre K.K.T.C. genelinde tüm Bölgelerde Doğu Mesarya Bölgesi'nde Dörtyol yöresi hariç 2018 yılı Ekim ayında 2017 yılı Ekim ayına göre daha fazla yağış gerçekleşmiştir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2018 YILI EKİM AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2018 Yılı Ekim ayı ortalama yağışları Karpaz Bölgesi hariç normallerinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1981-2010) (mm/m²) 2018 EKİM NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 26.6 41.2 55
Batı Mesarya 14.7 45.0 206
Orta Mesarya 19.0 54.1 185
Doğu Mesarya 18.7 40.2 115
Doğu Sahil 17.1 32.4 90
Karpaz 33.9 26.7 -21
K.K.T.C. 22.5 40.5 80
Tablo 2. Bölgelere Göre Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2018 Yılı Ekim Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2018 Yılı Ekim Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde 2018 yılı Ekim ayı yağışları Çamlıbel yöresi hariç tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Kantara yöresinde 71.9 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2018 Yılı Ekim Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi'nde 2018 yılı Ekim ayı yağışları Lefke yöresi hariç tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Kalkanlı yöresinde 69.7 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2018 Yılı Ekim Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi'nde 2018 yılı Ekim ayı yağışları Ercan yöresi hariç tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Kırıkkale yöresinde 145.4 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2018 Yılı Ekim Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Mesarya Bölgesi'nde 2018 yılı Ekim ayı yağışları Dörtyol yöresi hariç tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Beyarmudu yöresinde 96.6 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2018 Yılı Ekim Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi'nde 2018 yılı Ekim ayı yağışları Salamis yöresi hariç tüm yörelerde normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Gazimağusa yöresinde 87.0 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2018 Yılı Ekim Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi'nde 2018 yılı Ekim ayı yağışları Ziyamet yöresi hariç tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Ziyamet yöresinde 61.8 mm/m² olarak ölçülmüştür.