• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Aralık Ayı Yağış Analizi


1. 2023 YILI ARALIK AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2023 yılı Aralık ayı K.K.T.C. alansal yağış miktarı 39.1 mm ile, uzun yıllar (1991-2020) alansal yağış miktarından % 55, 2022 yılı Aralık ayından ise % 37 daha az olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu 

2023 Aralık 2022 Aralık Uzun Yıllar (1991-2020)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm) 39.1 24.8 85.9
Tablo 1. Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1991-2020) Aralık Ayı Alansal Yağışları (mm)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1991-2022) Aralık ayı alansal yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. Bu yıllar arasında en fazla yağış, 218.8 mm değeri ile 1991 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Aralık Ayı Alansal Yağış Dağılımı Haritası (1991-2020)


 K.K.T.C. uzun yıllar (1991-2020) Aralık ayı alansal yağış (mm) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi en fazla yağış alan yöreler olurken, Batı Mesarya, Orta Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri en az yağış alan bölgeler olmuştur (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2023 Yılı Aralık Ayı Alansal Yağış (mm) Haritası


 2023 yılı Aralık ayı alansal yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. 2023 yılı Aralık ayında, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Koruçam, Akdeniz ve Tatlısu, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan İskele ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Yenierenköy yöreleri en fazla yağış alan yöreler olmuştur.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama Yağışların Normalinden (1978-2007) Sapması


 K.K.T.C. Aralık ayı alansal yağışlarının normalinden (1991-2020) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1991-2023 yılları arasında 1991 yılı Aralık ayı için en yüksek, 2005 yılı Aralık ayı için ise en düşük anomali değeri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2023 Yılı Aralık Ayı Alansal Yağışlarının Uzun Yıllar (1991-2020) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2023 Yılı Aralık ayı alansal yağışlarının normalinden (1991-2020) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3), K.K.T.C genelinde tüm bölgelerde normallerinden daha az yağış gerçekleştiği görülmektedir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2023 ve 2022 Yılları Aralık Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2023 yılı Aralık ayı alansal yağışlarının 2022 yılı Aralık ayı alansal yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Buna göre; Akdeniz, Girne, Tatlısu, Kantara, Yenierenköy, Çayırova, Ziyamet, Mehmetcik, İskele, Geçitkale, Dörtyol, Vadili, Alayköy, Lefkoşa, Ercan, Güzelyurt, Gaziveren, Lefke ve Yeşilırmak yörelerinde, 2023 yılı Aralık ayı yağışlarının 2022 Yılı Aralık ayı yağışlarından daha fazla olarak gerçekleştiği görülmektedir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2023 YILI ARALIK AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2023 Yılı Aralık ayı alansal yağışları tüm bölgelerde normallerinin altında gerçekleşmiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1978-2007) (mm) 2023 ARALIK NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 109.0 41 -62
Batı Mesarya 65.7 29.6 -55
Orta Mesarya 60.5 24.2 -60
Doğu Mesarya 73.5 37.8 -49
Doğu Sahil 79.1 36.2 -54
Karpaz 104.9 62.3 -41
K.K.T.C. 85.9 39.1 -55
Tablo 2. Bölgelere Göre Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2016 Yılı Aralık Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2023 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde 2023 yılı Aralık ayı yağışları, tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Koruçam yöresinde 64.4 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2023 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi'nde 2023 yılı Aralık ayı yağışları tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Yeşilırmak yöresinde 62.3 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2023 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi'nde 2023 yılı Aralık ayı yağışları tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Türkeli yöresinde 31.0 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2023 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Mesarya Bölgesi'nde 2023 yılı Aralık ayı yağışları tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Serdarlı yöresinde 59.6 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2023 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi'nde 2023 yılı Aralık ayı yağışları tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, İskele yöresinde 80.5 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2023 Yılı Aralık Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi'nde 2023 yılı Aralık ayı yağışları tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Yenierenköy yöresinde 104.8 mm olarak ölçülmüştür.