• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Eylül Ayı Yağış Analizi


1. 2020 YILI EYLÜL AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2020 yılı Eylül ayı K.K.T.C. toplam ortalama yağış miktarı 1.4 mm ile, uzun yıllar (1981-2010) toplam ortalama yağış miktarından % 43 daha az, 2019 yılı Eylül ayından ise % 100 daha az olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2020 Eylül 2019 Eylül Uzun Yıllar (1981-2010)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm) 1.4 10.7 4.8
Tablo 1. Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2020) Eylül Ayı Yağışları (mm)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2020) Eylül ayı toplam yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 27.4 mm değeri ile 1997 ve 2009 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Eylül Ayı Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. uzun yıllar (1981-2010) Eylül ayı toplam ortalama yağış (mm) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Esentepe ve Tatlısu en fazla yağış alan yöreler olurken, Doğu Sahil Bölgesi, Batı Mesarya Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Boğaz ve Akdeniz yöreleri ise en az yağış alan yöreler olmuştur (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2020 Yılı Eylül Ayı Ortalama Yağış (mm) Haritası


 2020 yılı Eylül ayı toplam ortalama yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. 2020 Yılı Eylül ayında Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Tatlısu ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Akıncılar yöreleri en fazla yağış alan yöreler olmuştur.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Eylül Ayı Ortalama Yağışların Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Eylül ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1981-2020 yılları arasında 1997 ve 2009 yılları Eylül ayı için en yüksek anomali değeri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2020 Yılı Eylül Ayı Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1981-2010) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2020 Yılı Eylül ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3), Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Knatara yöresinde normallerinden daha fazla, diğer yörelerde ise normallerinden az yağış gerçekleştiği görülmektedir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2020 ve 2019 Yılları Eylül Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2020 yılı Eylül ayı ortalama yağışlarının 2019 yılı Eylül ayı ortalama yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Buna göre; 2020 yılı Eylül ayı yağışları Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara yöresinde 2019 Yılı Eylül ayı yağışlarından daha fazla, diğer yörelerde ise daha az olarak gerçekleştiği görülmektedir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2020 YILI EYLÜL AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2020 Yılı Eylül ayı toplam ortalama yağışları K.K.T.C. genelinde tüm bölgelerde normallerinin altında gerçekleşmiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1981-2010) (mm) 2020 EYLÜL NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 4.8 2.8 -43
Batı Mesarya 3.3 0.1 -96
Orta Mesarya 4.2 0.9 -78
Doğu Mesarya 4.8 2.2 -53
Doğu Sahil 4.6 0.025 -100
Karpaz 6.6 0.025 -100
K.K.T.C. 4.8 1.4 -70
Tablo 2. Bölgelere Göre Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2020 Yılı Eylül Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2020 Yılı Eylül Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde 2020 yılı Eylül ayı yağışları Kantara yöresinde normalinin üzerinde, yağış alan diğer yörelerde ise normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Mallıdağ yöresinde 22.4 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2020 Yılı Eylül Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi'nde 2020 yılı Eylül ayı yağışları yağış alan tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Kalkanlı yöresinde 0.9 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2020 Yılı Eylül Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi'nde 2020 yılı Eylül ayı yağışları yağış alan tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Kırıkkale yöresinde 4.5 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2020 Yılı Eylül Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Mesarya Bölgesi'nde 2020 yılı Eylül ayı yağışları yağış alan tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Akıncılar yöresinde 20.0 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2020 Yılı Eylül Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi'nde 2020 yılı Eylül ayı yağışları, yağış alan tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, İskele yöresinde 0.1 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2020 Yılı Eylül Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi'nde 2020 yılı Eylül ayı yağışları yağış alan tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Mehmetcik yöresinde 0.2 mm olarak ölçülmüştür.