• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Aralık Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2020 yılı Aralık ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 14.4 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 2.0 °C, 2019 yılı Aralık ayı ortalama sıcaklığından ise 1.0 °C daha yüksek, olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

2020 Aralık 2019 Aralık Uzun Yıllar (1981-2010)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 14.4 13.4 12.4
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Aralık ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi ve Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne, Boğaz ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2020 Yılı Aralık Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2020 yılı Aralık ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Orta Mesarya Bölgesi, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt ve Gaziveren ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne, Tatlısu, Akdeniz, Kozanköy ve Esentepe ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke ve Yeşilırmak yörelerinde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Aralık ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1981-2020 yılları arasında 2010 yılı Aralık ayı için en yüksek, 1992 yılı Aralık ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2020 Yılı Aralık Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1981-2010) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. Aralık ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2020 Yılı Aralık ayı ortalama sıcaklıkları K.K.T.C. genelinde tüm bölgelerde normallerinin üzerinde seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2020 Yılı Aralık Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2020 yılı Aralık ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Dipkarpaz ve Zaferburnu, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Alayköy yöreleri normali civarında sınıflandırmasına girerken diğer yöreler normalinin üzerinde sınıflandırmasına girmişti.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1981-2010) ve Geçen Yıl (2019) ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2020 yılı Aralık ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1981-2010) ve geçen yıl Aralık (2019) ayı ortalama sıcaklığından daha yüksek değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2020 yılı Aralık ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 18.8 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 1.8 °C, 2019 yılı Aralık ayından ise 1.0 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2020 yılı Aralık ayında en yüksek sıcaklık değeri 25.2 °C ile Karpaz Bölgesi’nde bulunan Mehmetcik yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2020 Aralık 2019 Aralık Uzun Yıllar (1981-2010)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 25.2 25.3 28.7
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 18.8 17.8 17.0
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Aralık Ayı Uzun Yıllar (1981-2020) En Yüksek Sıcaklıklar


 1981-2020 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Aralık aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2010 yılında 28.7 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Aralık ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya yöresinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Batı Mesarya ile Doğu Sahil Bölgesi’nde bulunan Gazimağusa yöresinde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. 2020 Yılı Aralık Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2020 yılı Aralık ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara, Alevkaya ve Boğaz yörelerinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Sahil Bölgesi, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Çayırova, Zaferburnu ve Ziyamet, Doğu Mesarya Bölgesi ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt ve Gaziveren yörelerinde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. 2020 Yılı Aralık Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 2020 yılı Aralık ayı en yüksek ortalama sıcaklıkları, uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında K.K.T.C. genelinde tüm yörelerde normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2020 yılı Aralık ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 10.6 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 1.7 °C, 2019 yılı Aralık ayından ise 1.1 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2020 yılı Aralık ayında en düşük sıcaklık değeri 2.7 °C ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Kıyaslanma Tablosu 

2020 Aralık 2019 Aralık Uzun Yıllar (1981-2010)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) 2.7 2.0 -5.0
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 10.6 9.5 8.9
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Aralık Ayı Uzun Yıllar (1981-2020) En Düşük Sıcaklıklar


 1981-2020 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Aralık aylarında kaydedilen en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en düşük sıcaklık değeri 1987 yılında -5.0 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Aralık ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre,Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne ve Boğaz, ile Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya, Doğu Mesarya ile Orta Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. 2020 Yılı Aralık Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2020 yılı Aralık ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Akıncılar ve Vadili ile Orta Mesarya Bölgesi ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak ve Lefke yörelerinde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. 2020 Yılı Aralık Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2020 yılı Aralık ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında Lefkoşa yöresi hariç tüm yörelerde normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.