• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Şubat Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2019 yılı Şubat ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 12.0 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 1.0 °C daha yüksek, 2018 yılı Şubat ayı ortalama sıcaklığından ise 1.7 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

2019 Şubat 2018 Şubat Uzun Yıllar (1981-2010)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 12.0 13.7 11.0
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Şubat ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Doğu Sahil Bölgesi, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne, Tatlısu, Boğaz, Kozanköy ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2019 Yılı Şubat Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2019 yılı Şubat ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Orta Mesarya Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya, Boğaz ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Esentepe ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak yörelerinde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Şubat ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1981-2019 yılları arasında 2016 yılı Şubat ayı için en yüksek, 1992 yılı Şubat ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2018 Yılı Şubat Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1981-2010) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. 2019 Yılı Şubat ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2019 Yılı Şubat ayı ortalama sıcaklıkları K.K.T.C genelinde tüm bölgelerde normalinin üzerinde seyretmiştir  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2019 Yılı Şubat Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2019 yılı Şubat ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, anomali değerleri K.K.T.C genelinde tüm bölgelerde normalinin üzerinde seyretmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1981-2010) ve Geçen Yıl ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2019 yılı Şubat ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1981-2010) daha yüksek, geçen yıl Şubat (2018) ayı ortalama sıcaklığından ise daha düşük değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2019 yılı Şubat ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 16.1 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0.5°C daha yüksek, 2018 yılı Şubat ayından ise 2.1 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2019 yılı Şubat ayında en yüksek sıcaklık değeri 23.1 °C ile Karpaz Bölgesi’nde bulunan Mehmetçik yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2019 Şubat 2018 Şubat Uzun Yıllar (1981-2010)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 23.1 23.7 27.0
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 16.1 18.2 15.6
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Şubat Ayı Uzun Yıllar (1981-2019) Ortalama En Yüksek Sıcaklıklar


 1981-2019 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Şubat aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2016 yılında 28.8 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Şubat ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya yöresinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Batı Mesarya, Doğu Mesarya, Orta Mesarya ile Doğu Sahil Bölgelerinde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. 2019 Yılı Şubat Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2019 yılı Şubat ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Mesarya Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Mehmetçik ve Ziyamet ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt ve Gaziveren yörelerinde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 2019 yılı Şubat ayı en yüksek ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile karşılaştırıldığında Gazimağusa ve Yeni Erenköy yöreleri hariç diğer tüm yörelerde normallerinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2019 yılı Şubat ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 8.1 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 1.4 °C daha yüksek, 2018 yılı Şubat ayından ise 1.4 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2019 yılı Şubat ayında en düşük sıcaklık değeri 0.6 °C ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Kıyaslanma Tablosu 

2019 Şubat 2018 Şubat Uzun Yıllar (1981-2010)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) 0.6 1.2 -5.4
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 8.1 9.5 6.7
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Şubat Ayı Uzun Yıllar (1981-2019) Ortalama En Düşük Sıcaklıklar


 1981-2019 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Şubat aylarında kaydedilen ortalama en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında ortalama en düşük sıcaklık değeri 1992 yılında -5.4 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Şubat ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre,Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne ve Boğaz, ile Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri'nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. 2019 Yılı Şubat Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2019 yılı Şubat ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt ve Kalkanlı, Doğu Mesarya Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan İskele ile Orta Mesarya Bölgesi'nde ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke ve Yeşilırmak yörelerinde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2019 yılı Şubat ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında Lefkoşa yöresi hariç diğer tüm yörelerde normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.