• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Mart Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2020 yılı Mart ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 14.0 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 1.0 °C, 2019 yılı Mart ayı ortalama sıcaklığından ise 0.6 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

2020 Mart 2019 Mart Uzun Yıllar (1981-2010)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 14.0 13.4 13.0
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Mart ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Doğu Sahil Bölgesi, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne, Boğaz, Kozanköy ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2020 Yılı Mart Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2020 yılı Mart ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Orta Mesarya Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya, Boğaz ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne, Tatlısu ve Esentepe ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke ve Yeşilırmak yörelerinde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Mart ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1981-2020 yılları arasında 2008 yılı Mart ayı için en yüksek, 1992 yılı Mart ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2020 Yılı Mart Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1981-2010) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. 2020 Yılı Mart ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2020 Yılı Mart ayı ortalama sıcaklıkları Karpaz Bölgesi'nde bulunanZafer Burnu, Dipkarpaz ve Yenierenköy, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Beyarmudu ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa yörelerinde normali civarında diğer yörelerde ise normalinin üzerinde seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2020 Yılı Mart Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2020 yılı Mart ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, anomali değerleri Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Esentepe, Tatlısu ve Kantara, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak, Lefke, Gaziveren ve Güzelyurt, Doğu Sahil Bölgesi ile Doğu Mesray BÖlgesi'nde bulunan Geçitkale yörelerinde normalinin üzerinde diğer tüm bölgelerde ise normali civarında seyretmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1981-2010) ve Geçen Yıl ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2020 yılı Mart ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1981-2010) 1.0 °C, geçen yıl Mart (2019) ayı ortalama sıcaklığından 0.6 °C daha yüksek değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2020 yılı Mart ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 18.6 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından ve 2019 yılı Mart ayından 0.4 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2020 yılı Mart ayında en yüksek sıcaklık değeri 26.8 °C ile Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Lefke yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2020 Mart 2019 Mart Uzun Yıllar (1981-2010)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 26.8 26.2 34.0
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 18.6 18.2 18.2
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Mart Ayı Uzun Yıllar (1981-2020) Ortalama En Yüksek Sıcaklıklar


 1981-2020 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Mart aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2018 yılında 34.6 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Mart ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Batı Mesarya, Doğu Mesarya, Orta Mesarya ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya yöresinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Boğaz, Esentepe ve Kozanköy yörelerinde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2020 yılı Mart ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Mesarya Bölgesi, Orta Mesarya, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan İskele, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Ziyamet ve Çayırova ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt ve Gaziveren yöresinde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 2020 yılı Mart ayı en yüksek ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleriyle karşılaştırıldığında Lapta, Beyarmudu ve Gazimağusa yörelerinde normallerinden daha düşük, diğer yörelerde ise normallerinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2020 yılı Mart ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 9.5 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 1.3 °C, 2019 yılı Mart ayından ise 0.7 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2020 yılı Mart ayında en düşük sıcaklık değeri -0.7 °C ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Türkeli yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Kıyaslanma Tablosu 

2020 Mart 2019 Mart Uzun Yıllar (1981-2010)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) -0.7 -1.2 -3.2
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 9.5 8.8 8.2
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Mart Ayı Uzun Yıllar (1981-2020) Ortalama En Düşük Sıcaklıklar


 1981-2020 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Mart aylarında kaydedilen ortalama en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında ortalama en düşük sıcaklık değeri 1992 yılında -3.2 °C olarak kaydedilmiştir. 2001 yılı ise 4.6 °C değeri ile ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek olduğu yıl olmuştur.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Mart ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre,Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Kozanköy, Kantara ve Boğaz ile Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri'nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. 2020 Yılı Mart Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2020 yılı Mart ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak ve Lefke, Karpaz Bölgesi ile Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa yöresi ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt, Orta Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri'nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


  2020 yılı Mart ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında K.K.T.C. genelinde tüm yörelerde normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.