• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Ocak Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2021 yılı Ocak ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 12.7 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama hava sıcaklığından 1.5 °C, 2020 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklığından ise 1.7 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

2021 OCAK 2020 OCAK Uzun Yıllar (1991-2020)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 12.7 11.0 11,2
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Ocak ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Doğu Sahil Bölgesi, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne, Tatlısu, Boğaz ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2021 Yılı Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2021 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Orta Mesarya Bölgesi, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Akıncılar ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya, Boğaz ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Esentepe ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak yörelerinde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1991-2020) Sapması


 K.K.T.C. Ocak ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1991-2020) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1991-2021 yılları arasında 2014 yılı Ocak ayı için en yüksek, 1992 yılı Ocak ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2021 Yılı Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1991-2020) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. Ocak ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1991-2020) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2021 Yılı Ocak ayı ortalama sıcaklıkları, K.K.T.C. genelinde tüm bölgelerde normallerinin üzerinde seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2021 Yılı Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2021 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Alayköy, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Beyarmudu yöreleri normali civarında, diğer yöreler ise normalin üzerinde sınıflandırmasına girmişti.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1991-2020) ve Geçen Yıl ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2021 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1991-2020) ve geçen yıl Ocak (2020) ayı ortalama sıcaklığı daha yüksek seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2021 yılı Ocak ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 17.2 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama hava sıcaklığından 1.4 °C , 2020 yılı Ocak ayından 2.4 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2021 yılı Ocak ayında en yüksek sıcaklık değeri 23.9 °C ile Karpaz Bölgesi’nde bulunan Mehmetçik yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu 

2021 OCAK 2020 OCAK Uzun Yıllar (1991-2020)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 23.9 20.4 25.0
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 17.2 14.8 15.8
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Ocak Ayı Uzun Yıllar (1991-2021) Ortalama En Yüksek Sıcaklıklar


 1991-2021 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Ocak aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2010 yılında 25.0 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Ocak ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya yöresinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Batı Mesarya, Doğu Mesarya, Orta Mesarya, Karpaz ile Doğu Sahil Bölgelerinde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. 2021 Yılı Ocak Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2021 yılı Ocak ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Doğu Sahil Bölgesi, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale, Dörtyol ve Beyarmudu ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Dipkarpaz, Yenierenköy ve Çayırova yörelerinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Batı Mesarya, Orta Mesarya, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi ile Doğu Sahil Bölgesi’nde bulunan Gazimağusa yöresinde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 2021 yılı Ocak ayı en yüksek ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1991-2020) normalleriyle kıyaslandığında, K.K.T.C. genelinde tüm yörelerde normallerinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2021 yılı Ocak ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 8.7 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama hava sıcaklığından 1.7 °C, 2020 yılı Ocak ayından ise 1.4 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2021 yılı Ocak ayında en düşük sıcaklık değeri -1.8 °C ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Türkeli yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Kıyaslanma Tablosu 

2021 OCAK 2020 OCAK Uzun Yıllar (1991-2020)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) -1,8 -2.8 -3.9
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 8.7 7.3 7.0
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Ocak Ayı Uzun Yıllar (1991-2021) Ortalama En Düşük Sıcaklıklar


 1991-2021 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Ocak aylarında kaydedilen ortalama en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında ortalama en düşük sıcaklık değeri 2016 yılında -4.6 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Ocak ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre,Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi, Karpaz Bölgesi ile Doğu Sahil Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya, Doğu Mesarya ile Orta Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2021 yılı Ocak ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt, Doğu Mesarya Bölgesi ile Orta Mesarya Bölgesi'nde ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Tatlısu, Esentepe ve Girne, Karpaz Bölgesi ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak yörelerinde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 2021 yılı Ocak ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1991-2020) normalleri ile kıyaslandığında Lefkoşa ve Gazimağusa yörelerinde normalinden daha düşük, diğer yörelerde ise normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.