• 0392 227 17 30

Veri Analiz |Nisan Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2018 yılı Nisan ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 19.3 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 2.7 °C, 2017 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklığından ise 2.2 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

2018 Nisan 2017 Nisan Uzun Yıllar (1981-2010)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 19.3 17.1 16,6
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Nisan ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Alsancak ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa yörelerinde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2018 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2018 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Batı Mesarya Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya, Boğaz ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Ziyamet ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Nisan ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1981-2018 yılları arasında 2016 yılı Nisan ayı için en yüksek, 1997 yılı Nisan ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2018 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1981-2010) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. 2018 Yılı Nisan ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2018 Yılı Nisan ayı ortalama sıcaklıkları K.K.T.C genelinde tüm bölgelerde normalinin üzerinde seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2018 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2018 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, anomali değerleri K.K.T.C genelinde tüm bölgelerde normalinin üzerinde seyretmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1981-2010) ve Geçen Yıl ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2018 yılı Nİsan ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1981-2010) ve geçen yıl Nisan (2017) ayı ortalama sıcaklığından daha yüksek değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2018 yılı Nisan ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 25.1 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ve 2017 yılı Nisan ayı ortalama hava sıcaklığından 2.8 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2018 yılı Nisan ayında en yüksek sıcaklık değeri 33.9 °C ile Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Güzelyurt yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2018 Nisan 2017 Nisan Uzun Yıllar (1981-2010)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 33.9 33.9 38.1
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 25.1 22.3 22.3
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Nisan Ayı Uzun Yıllar (1981-2018) En Yüksek Sıcaklıklar


 1981-2018 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Nisan aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2008 yılında 38.1 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Nisan ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde , Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan Lefkoşa ve Ercan ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan AKıncılar yörelerinde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2018 yılı Nisan ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zafer Burnu ve Dipkarpaz yöreleri ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Mesarya Bölgesi ile Orta Mesarya Bölgesi'nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde tüm yörelerde 2018 yılı Nisan ayı en yüksek ortalama sıcaklıklarının uzun yıllar (1981-2010) normallerinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2018 yılı Nisan ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 13.8 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 2.6 °C, 2017 yılı Nisan ayından ise 1.8 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2018 yılı Nisan ayında en düşük sıcaklık değeri 3.6 °C ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Kıyaslanma Tablosu 

2018 Nisan 2017 Nisan Uzun Yıllar (1981-2010)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) 3.6 4.4 -1.8
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 13.8 12.0 11.2
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Nisan Ayı Uzun Yıllar (1981-2018) En Düşük Sıcaklıklar


 1981-2018 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Nisan aylarında kaydedilen en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en düşük sıcaklık değeri 1997 yılında -1.8 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Nisan ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2018 yılı Nisan ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Esentepe ve Tatlısu , Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke ve Yeşilırmak, Karpaz Bölgesi ile Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa yöresi ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt, Orta Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri'nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2018 yılı Nisan ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında tüm yörelerde normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.