• 0392 227 17 30

Veri Analiz |Temmuz Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2018 yılı Temmuz ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 28.4 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0.5 °C daha yüksek, 2017 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklığından ise 1.1 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

2018 Temmuz 2017 Temmuz Uzun Yıllar (1981-2010)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 28.4 29.5 27.9
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Temmuz ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Orta Mesarya Bölgesi ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale ve Akıncılar yörelerinde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2018 Yılı Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2018 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Sahil Bölgesi, Orta Mesarya Bölgesi ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Temmuz ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1981-2018 yılları arasında 2017 yılı Temmuz ayı için en yüksek, 1992 yılı Temmuz ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2018 Yılı Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1981-2010) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. 2018 Yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2018 Yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklıkları Doğu Mesarya Bölgesi ile Batı Mesarya Bölgesi'nde normalinin üzerinde diğer bölgelerde ise normali civarında seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2018 Yılı Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2018 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, anomali değerleri Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Beyarmudu ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt, Gaziveren, Lefke ve Yeşilırmak yörelerinde normalinin üzerinde diğer bölgelerde ise normali civarında seyretmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1981-2010) ve Geçen Yıl (2017) ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2018 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1981-2010) daha yüksek, geçen yıl Temmuz (2017) ayı ortalama sıcaklığından daha düşük değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2018 yılı Temmuz ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 33.8 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama en yüksek hava sıcaklığından 0.1 °C ve 2017 yılı Temmuz ayı ortalama hava sıcaklığından 1.6 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2018 yılı Temmuz ayında en yüksek sıcaklık değeri 40.9 °C ile Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan Devlet Üretme Çiftliği yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2018 Temmuz 2017 Temmuz Uzun Yıllar (1981-2010)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 40.9 45.3 45.1
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 33.8 35.4 33.9
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Temmuz Ayı Uzun Yıllar (1981-2018) Ortalama En Yüksek Sıcaklıklar


 1981-2018 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Temmuz aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2017 yılında 45.3 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Temmuz ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi ile Karpaz Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde , Orta Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2018 yılı Temmuz ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Karpaz Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak yöresinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Mesarya Bölgesi ile Orta Mesarya Bölgesi'nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde Esentepe, Lapta, Ercan ve Gazimağusa yörelerinde 2018 yılı Temmuz ayı en yüksek ortalama sıcaklıklarının uzun yıllar (1981-2010) normallerinden daha düşük diğer yörelerde ise daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2018 yılı Temmuz ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 23.2 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 1.0 °C daha yüksek, 2017 yılı Temmuz ayından ise 0.8 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2018 yılı Temmuz ayında en düşük sıcaklık değeri 15.5 °C ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Selvilitepe yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Kıyaslanma Tablosu 

2018 Temmuz 2017 Temmuz Uzun Yıllar (1981-2010)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) 15.5 17.5 12.0
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 23.2 24.0 22.2
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Temmuz Ayı Uzun Yıllar (1981-2018) Ortalama En Düşük Sıcaklıklar


 1981-2018 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Temmuz aylarında kaydedilen en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en düşük sıcaklık değeri 1991 yılında 11.0 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Temmuz ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2018 yılı Temmuz ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Güzelyurt ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Kantara ve Alevkaya yöreleri ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne, Esentepe, Tatlısu ve Lapta, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke ve Yeşilırmak yörelerinde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2018 yılı Temmuz ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında K.K.T.C. genelinde tüm yörelerde normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.