• 0392 227 17 30
  • meteor@kktcmeteor.org
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Ocak Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2017 yılı Ocak ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 9,9 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0,9 °C , 2016 yılı Ocak ayından 0,7 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

2017 Ocak 2016 Ocak Uzun Yıllar (1981-2010)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 9,9 10,6 10,8
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. 2017 Yılı Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Ocak ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Alsancak yörelerinde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Alevkaya ve Boğaz yörelerinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2017 Yılı Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2017 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya ve Kantara yörelerinde, ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi’nde yer alan Zaferburnu, Doğu Sahil Bölgesi’nde bulunan Gazimağusa ve Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Alsancak yörelerinde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1981-2010) Sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1981-2017 yılları arasında 36 yıllık süre içerisinde 2014 yılı Ocak ayı için en yüksek, 1992 yılı Ocak ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır. 2009 yılı itibarı ile anomali değerlerinin pozitif yönde eğilim gösterdiği, negatif yönlü eğilimlerin olduğu yıllarda ise normali civarına yaklaştığı görülmektedir. 2017 yılı Ocak ayı normalinden düşük değerde ve negatif yönde bir sapma göstermiştir.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2017 Yılı Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1981-2010) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. Karpaz Bölgesi, Batı Mesarya Bölgesi, Orta Mesarya Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya, Taşkent ve Değirmenlik yörelerinde normallerinden yaklaşık -1.0 ile -2.0 °C daha düşük değerde, diğer bölgelerde ise normali civarında seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2017 Yılı Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2017 Yılı Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi Haritasına (Şekil 1.4) göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Taşkent ile Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan Lefkoşa ve Alayköy yöreleri normalin altında, diğer tüm yöreler ise normali civarı sınıflandırmasına girmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1981-2010) ve Geçen Yıl ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2017 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1981-2010) ve geçen yıl (2016) Ocak ayı ortalama sıcaklığından daha düşük değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2017 yılı Ocak ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 14.2 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 1.1 °C , 2016 yılı Ocak ayından 0.4 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2017 yılı Ocak ayında en yüksek sıcaklık değeri 20.0 °C ile Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Geçitkale yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2017 AOcak 2016 Ocak Uzun Yıllar (1981-2010)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 20,2 22,4 25,0
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 14,2 14,6 15,3
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki yıl ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Ocak Ayı Uzun Yıllar (1981-2017) En Yüksek Sıcaklıklar


 1981-2017 yılları arasında K.K.T.C. genelinde kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2010 yılında 25.1 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Ocak ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde , Batı Mesarya Bölgesi ile Doğu Sahil Bölgesi’nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. 2017 Yılı Ocak Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2017 yılı Ocak ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya ve Kantara yörelerinde, ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Mesarya Bölgesi ile Batı Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C.2017 Yılı Ocak Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde tüm yörelerde, 2017 Yılı Ocak ayı en yüksek ortalama sıcaklıklarının uzun yıllar (1981-2010) normallerine göre, daha düşük değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2017 yılı Ocak ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 5.8 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 1.0 °C , 2016 yılı Ocak ayından 0.7 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2017 yılı Ocak ayında en düşük sıcaklık değeri -4,1 °C ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Selvilitepe’de ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1978-2007) ile Kıyaslanma Tablosu 

2017 Ocak 2016 Ocak Uzun Yıllar (1981-2010)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) -4,1 -4,6 -3,8
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 5,8 6,5 6,8
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Ocak Ayı Uzun Yıllar (1981-2017) En Düşük Sıcaklıklar


 1981-2017 yılları arasında K.K.T.C. genelinde kaydedilen ortalama en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında ortalama en düşük sıcaklık değeri 2016 yılında -4.6 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Ocak ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Lapta ile Karpaz Bölgesi’nde bulunan Yeni Erenköy, Dipkarpaz ve Zaferburnu yörelerinde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya, Orta Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. 2017 Yılı Ocak Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2017 yılı Ocak ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya ve Değirmenlik, Doğu Mesarya Bölgesi, Orta Mesarya Bölgesi ile Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Güzelyurt yöreleri ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği, Karpaz Bölgesi’nde yer alan Zaferburnu ve Dipkarpaz ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Lapta yörelerinde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde Gazimağusa ve Ercan yöreleri hariç tüm yörelerde, 2017 Yılı Ocak ayı en düşük ortalama sıcaklıklarının uzun yıllar (1981-2010) normallerine göre, daha düşük, Gazimağusa ve Ercan yörelerinde ise normalinden yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.