• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Nisan Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2022 yılı Nisan ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 18.3 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama hava sıcaklığından 1.4°C , 2021 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklığından ise 0.9 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

2022 Nisan 2021 Nisan Uzun Yıllar (1991-2020)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 18.3 17.4 16.9
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Nisan ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne, Boğaz, Tatlısu ve Alsancak ile Orta Mesarya Bölgesi, Doğu Mesarya Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi ile Karpaz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2022 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2022 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi, Orta Mesarya Bölgesi ile Batı Mesarya Bölgesi'nde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Mesarya Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Mehmetçik ve Zaferburnu yörelerinde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1991-2020) Sapması


 K.K.T.C. Nisan ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1991-2020) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1991-2022 yılları arasında 2016 yılı Nisan ayı için en yüksek, 1997 yılı Nisan ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2022 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1991-2020) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. 2022 Yılı Nisan ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1991-2020) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2022 Yılı Nisan ayı ortalama sıcaklıkları K.K.T.C. genelinde tüm bölgelerde normallerinden daha yüksek değerlerde seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2022 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2022 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, anomali değerleri Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya, Tatlısu, Değirmenlik, Taşkent, Kozanköy ve Akdeniz, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan İskele ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale, Dörtyol ve Vadili yörelerinde normalinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normali civarında seyretmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1991-2020) ve Geçen Yıl (2021) ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2022 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1991-2020) ve geçen yıl Nisan (2021) ayı ortalama sıcaklığından daha yüksek değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2022 yılı Nisan ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 24.6 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama en yüksek hava sıcaklığından 1.8 °C ve 2021 yılı Nisan ayı ortalama en yüksek hava sıcaklığından 1.0 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2022 yılı Nisan ayında en yüksek sıcaklık değeri 35.1 °C ile Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Geçitkale yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu 

2022 Nisan 2021 Nisan Uzun Yıllar (1991-2020)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 35.1 36.8 38.1
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 24.6 23.6 22.8
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Nisan Ayı Uzun Yıllar (1991-2022) En Yüksek Sıcaklıklar


 1991-2022 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Nisan aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2008 yılında 38.1 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Nisan ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya ve Esentepe yörelerinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde , Orta Mesarya Bölgesi, Batı Mesarya Bölgesi ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. 2022 Yılı Nisan Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2022 yılı Nisan ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zaferburnu ve Dipkarpaz, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak yörelerinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Mesarya Bölgesi ile Orta Mesarya Bölgesi'nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 2022 yılı Nisan ayı en yüksek ortalama sıcaklıkları Alsancak yöresinde uzun yıllar (1981-2010) normali ile eşit, Gazimağusa yöresinde normalinden daha düşük, diğer yörelerde ise daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2022 yılı Nisan ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 12.2 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama hava sıcaklığından 0.9 °C, 2021 yılı Nisan ayından ise 0.7 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2022 yılı Nisan ayında en düşük sıcaklık değeri 1.9 °C ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Türkeli yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Kıyaslanma Tablosu 

2022 Nisan 2021 Nisan Uzun Yıllar (1991-2020)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) 1.9 0.6 -1.8
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 12.2 11.5 11.3
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Nisan Ayı Uzun Yıllar (1991-2022) En Düşük Sıcaklıklar


 1991-2022 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Nisan aylarında kaydedilen en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en düşük sıcaklık değeri 1997 yılında -1.8 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Nisan ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar bölgesi ile Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2022 yılı Nisan ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir.Kuzey Sahil ve Beşparmaklar bölgesi, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke ve Yeşilırmak yöreleri ile Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt ve Gaziveren, Orta Mesarya Bölgesi ile Doğu Mesarya Bölgeleri’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.2).  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. 2022 Yılı Nisan Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2022 yılı Nisan ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1991-2020) normalleri ile kıyaslandığında, Güzelyurt ve Lefkoşa yörelerinde normalinden daha düşük, diğer yörelerde ise normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.