• 0392 227 17 30

Veri Analiz |Şubat Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2018 yılı Şubat ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 13.7 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 2.9 °C, 2017 yılı Şubat ayı ortalama sıcaklığından ise 2.7 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010 ile Mukayese Tablosu

2018 Şubat 2017 Şubat Uzun Yıllar (1981-2010)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 13.7 11.0 10.8
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Şubat ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Doğu Sahil Bölgesi, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne, Tatlısu, Boğaz, Kozanköy ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2018 Yılı Şubat Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2018 yılı Şubat ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Esentepe ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Legke ve Yeşilırmak yörelerinde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Şubat ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1981-2018 yılları arasında 2016 yılı Şubat ayı için en yüksek, 1992 yılı Şubat ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2018 Yılı Şubat Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1981-2010) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. 2018 Yılı Şubat ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2018 Yılı Şubat ayı ortalama sıcaklıkları K.K.T.C genelinde tüm bölgelerde normalinin üzerinde seyretmiştir  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2018 Yılı Şubat Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2018 yılı Şubat ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, anomali değerleri K.K.T.C genelinde tüm bölgelerde normalinin üzerinde seyretmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1981-2010) ve Geçen Yıl ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2018 yılı Şubat ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1981-2010) ve geçen yıl Şubat (2017) ayı ortalama sıcaklığından daha yüksek değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2018 yılı Şubat ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 18.2 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 2.6 °C , 2017 yılı Şubat ayından 2.6 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2018 yılı Şubat ayında en yüksek sıcaklık değeri 23.7 °C ile Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan Devlet Üretme Çiftliği yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2018 Şubat 2017 Şubat Uzun Yıllar (1981-2010)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 23.7 23.2 27.0
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 18.2 15.6 15.6
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Şubat Ayı Uzun Yıllar (1981-2018) Ortalama En Yüksek Sıcaklıklar


 1981-2018 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Şubat aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2016 yılında 28.8 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Şubat ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya yöresinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Batı Mesarya, Doğu Mesarya, Orta Mesarya ile Doğu Sahil Bölgelerinde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2018 yılı Şubat ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Mesarya Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt ve Gaziveren yörelerinde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde tüm yörelerde 2018 yılı Şubat ayı en yüksek ortalama sıcaklıklarının uzun yıllar (1981-2010) normallerinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2018 yılı Şubat ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 9.6 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 2.9 °C, 2017 yılı Şubat ayından ise 3.1 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2018 yılı Şubat ayında en düşük sıcaklık değeri 1.2 °C ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Kıyaslanma Tablosu 

2018 Şubat 2017 Şubat Uzun Yıllar (1981-2010)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) 1.2 -3.5 -5.4
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 9.6 6.5 6.7
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Şubat Ayı Uzun Yıllar (1981-2018) Ortalama En Düşük Sıcaklıklar


 1981-2018 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Şubat aylarında kaydedilen ortalama en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında ortalama en düşük sıcaklık değeri 1992 yılında -5.4 °C olarak kaydedilmiştir. 1986 yılı ise 2.5 °C değeri ile ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek olduğu yıl olmuştur.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Şubat ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre,Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne ve Boğaz, ile Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri'nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2018 yılı Şubat ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt, Doğu Mesarya Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan İskele ile Orta Mesarya Bölgesi'nde ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Tatlısu ve Esentepe ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke yörelerinde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. Şubat Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2018 yılı Şubat ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında tüm yörelerde normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.