• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Ocak Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2023 yılı Ocak ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 12.9 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama hava sıcaklığından 1.7 °C, 2022 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklığından ise 2.3 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

2023 Ocak 2022 Ocak Uzun Yıllar (1991-2020)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 12.9 10.6 11.2
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Ocak ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Doğu Sahil Bölgesi, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne, Tatlısu, Boğaz ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2023 Yılı Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2023 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Orta Mesarya Bölgesi, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Akıncılar, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya, Boğaz, Değirmenlik ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Lapta ve Kozanköy ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak yörelerinde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1991-2020) Sapması


 K.K.T.C. Ocak ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1991-2020) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1991-2023 yılları arasında 2014 yılı Ocak ayı için en yüksek, 1992 yılı Ocak ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2023 Yılı Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1991-2020) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. 2023 Yılı Ocak ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1991-2020) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2023 Yılı Ocak ayı ortalama sıcaklıkları, K.K.T.C. genelinde tüm bölgelerde normallerinin üzerinde seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2023 Yılı Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2023 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Yenierenköy normali civarında, diğer tüm yöreler ise normalinin üzerinde sınıflandırmasına girmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1991-2020) ve Geçen Yıl ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2023 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1991-2020) ve geçen yıl Ocak (2022) ayı ortalama sıcaklığı daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2023 yılı Ocak ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 17.2 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama hava sıcaklığından 1.4 °C , 2022 yılı Ocak ayından 2.6 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2023 yılı Ocak ayında en yüksek sıcaklık değeri 21.9 °C ile Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Geçitkale yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu 

2023 Ocak 2022 Ocak Uzun Yıllar (1991-2020)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 21.9 22.9 25.0
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 17.2 14.6 15.8
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Ocak Ayı Uzun Yıllar (1991-2023) En Yüksek Sıcaklıklar


 1991-2023 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Ocak aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2010 yılında 25.0 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Ocak ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya yöresinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Batı Mesarya, Doğu Mesarya, Orta Mesarya, Karpaz ile Doğu Sahil Bölgelerinde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. 2023 Yılı Ocak Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2023 yılı Ocak ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara, Boğaz ve Alevkaya yörelerinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Batı Mesarya, Orta Mesarya, Doğu Mesarya ve Doğu Sahil Bölgeleri'nde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 2023 yılı Ocak ayı en yüksek ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1991-2020) normalleriyle kıyaslandığında, tüm yörelerde normallerinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2023 yılı Ocak ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 8.9 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama hava sıcaklığından 1.9 °C, 2022 yılı Ocak ayından ise 2.2 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2023 yılı Ocak ayında en düşük sıcaklık değeri -0.6 °C ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Türkeli yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Kıyaslanma Tablosu 

2023 Ocak 2022 Ocak Uzun Yıllar (1991-2020)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) -0.6 -3.1 -3.9
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 8.9 6.7 7.0
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Ocak Ayı Uzun Yıllar (1991-2023) En Düşük Sıcaklıklar


 1991-2023 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Ocak aylarında kaydedilen en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en düşük sıcaklık değeri 2016 yılında -4.6 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Ocak Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Ocak ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre,Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi, Karpaz Bölgesi ile Doğu Sahil Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya, Doğu Mesarya ile Orta Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. 2023 Yılı Ocak Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2023 yılı Ocak ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt, Doğu Mesarya Bölgesi ile Orta Mesarya Bölgesi'nde ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Tatlısu, Esentepe ve Girne, Karpaz Bölgesi ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak yörelerinde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. 2023 Yılı Ocak Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 2023 yılı Ocak ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1991-2020) normalleri ile kıyaslandığında, tüm yörelerde normalinden daha düşük değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.