• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Ağustos Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2018 yılı Ağustos ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 28.3 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0.4 °C, 2017 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklığından ise 0.3 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

2018 Ağustos 2017 Ağustos Uzun Yıllar (1981-2010)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 28.3 28.0 27.9
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Ağustos Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Ağustos ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Orta Mesarya Bölgesi ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale ve Akıncılar yörelerinde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2018 Yılı Ağustos Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2018 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya ve Kantara ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne ve Tatlısu yörelerinde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Ağustos Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Ağustos ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1981-2018 yılları arasında 1998 yılı Ağustos ayı için en yüksek, 1984 yılı Ağustos ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2018Yılı Ağustos Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1981-2010) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. 2018 Yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2018 Yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklıkları Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale ve Beyarmudu yörelerinde normalinin üzerinde diğer bölgelerde ise normali civarında seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2018 Yılı Ağustos Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2018 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, anomali değerleri Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Beyarmudu yöresinde normalinin üzerinde diğer bölgelerde ise normali civarında seyretmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Ağustos Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1981-2010) ve Geçen Yıl ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2018 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1981-2010) ve geçen yıl Ağustos (2017) ayı ortalama sıcaklığından daha yüksek değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2018 yılı Ağustos ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 33.7 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama en yüksek hava sıcaklığından 0.1 °C daha düşük, 2017 yılı Ağustos ayı ortalama hava sıcaklığından ise 0.3 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2018 yılı Ağustos ayında en yüksek sıcaklık değeri 40.2 °C ile Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Güzelyurt yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2018 Ağustos 2017 Ağustos Uzun Yıllar (1981-2010)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 40.2 40.6 46.6
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 33.7 33.4 33.8
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Ağustos Ayı Uzun Yıllar (1981-2018 Ortalama En Yüksek Sıcaklıklar


 1981-2018 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Ağustos aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2010 yılında 46.6 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Ağustos Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Ağustos ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar ile Karpaz Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde , Orta Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. Ağustos Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2018 yılı Ağustos ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Karpaz Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak yöresinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Mesarya Bölgesi ile Orta Mesarya Bölgesi'nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. Ağustos Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde Esentepe, Girne, Lapta, Güzelyurt, Ercan ve Gazimağusa yörelerinde 2018 yılı Ağustos ayı en yüksek ortalama sıcaklıklarının uzun yıllar (1981-2010) normallerinden daha düşük diğer yörelerde ise daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2018 yılı Ağustos ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 23.5 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 1.1 °C , 2017 yılı Ağustos ayından ise 0.6 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2018 yılı Ağustos ayında en düşük sıcaklık değeri 16.8 °C ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Kıyaslanma Tablosu 

2018 Ağustos 2017 Ağustos Uzun Yıllar (1981-2010)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) 16.8 16.9 11.0
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 23.5 22.9 22.4
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Ağustos Ayı Uzun Yıllar (1981-2018) Ortalama En Düşük Sıcaklıklar


 1981-2018 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Ağustos aylarında kaydedilen en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en düşük sıcaklık değeri 1985 yılında 11.0 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Ağustos Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Ağustos ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. 2018 Yılı Ağustos Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2018 yılı Ağustos ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Güzelyurt ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Kantara ve Alevkaya yöreleri ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne, Esentepe, Tatlısu ve Lapta ile Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa yörelerinde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. Ağustos Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2018 yılı Ağustos ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında K.K.T.C. genelinde tüm yörelerde normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.