• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Aralık Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2018 yılı Aralık ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 13.5 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 1.1 °C daha yüksek, 2017 yılı Aralık ayı ortalama sıcaklığından ise 0.5 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

2018 Aralık 2017 Aralık Uzun Yıllar (1981-2010)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 13.5 14.0 12.4
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Aralık ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi ve Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne, Boğaz ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2018 Yılı Aralık Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2018 yılı Aralık ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Orta Mesarya Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Esentepe ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke ve Yeşilırmak yörelerinde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Aralık ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1981-2018 yılları arasında 2010 yılı Aralık ayı için en yüksek, 1992 yılı Aralık ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2018 Yılı Aralık Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1981-2010) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. Aralık ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2018 Yılı Aralık ayı ortalama sıcaklıkları K.K.T.C genelinde tüm bölgelerde normalinin üzerinde seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2018 Yılı Aralık Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2018 yılı Aralık ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, Karpaz Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Taşkent, Değirmenlik ve Boğaz, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Ercan, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt, Gaziveren, Yeşilırmak ve Lefke ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Akıncılar, Vadili ve Beyarmudu yöreleri normali civarında sınıflandırmasına girerken diğer yöreler normalin üzerinde sınıflandırmasına girmişti.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1981-2010) ve Geçen Yıl ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2018 yılı Aralık ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1981-2010) daha yüksek, geçen yıl Aralık (2017) ayı ortalama sıcaklığından daha düşük değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2018 yılı Aralık ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 17.3 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0.3 °C daha yüksek, 2017 yılı Aralık ayından 1.3 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2018 yılı Aralık ayında en yüksek sıcaklık değeri 22.8 °C ile Karpaz Bölgesi’nde bulunan Mehmetcik yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2018 Aralık 2017 Aralık Uzun Yıllar (1981-2010)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 22.8 24.0 28.7
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 17.3 18.6 17.0
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Aralık Ayı Uzun Yıllar (1981-2018) En Yüksek Sıcaklıklar


 1981-2018 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Aralık aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2010 yılında 28.7 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Aralık ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya yöresinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Batı Mesarya ile Doğu Sahil Bölgesi’nde bulunan Gazimağusa yöresinde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. 2018 Yılı Aralık Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2018 yılı Aralık ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara, Alevkaya ve Boğaz yörelerinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Sahil Bölgesi, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Çayırova ve Ziyamet, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale, Beyarmudu ve Dörtyol ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt ve Gaziveren yörelerinde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


  2018 yılı Aralık ayı en yüksek ortalama sıcaklıkları, uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında Lefkoşa ve Ercan yörelerinde normalinden daha düşük, Güzelyurt ve Yeni Erenköy yörelerinde normali ile aynı, diğer yörelerde ise normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2018 yılı Aralık ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 9.9 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 1.4 °C, 2017 yılı Aralık ayından ise 0.1 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2018 yılı Aralık ayında en düşük sıcaklık değeri 0.5 °C ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Türkeli yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Kıyaslanma Tablosu 

2018 Aralık 2017 Aralık Uzun Yıllar (1981-2010)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) 0.5 0.1 -5.0
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 9.9 9.8 8.5
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Aralık Ayı Uzun Yıllar (1981-2018) Ortalama En Düşük Sıcaklıklar


 1981-2018 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Aralık aylarında kaydedilen ortalama en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında ortalama en düşük sıcaklık değeri 1987 yılında -5,0 °C olarak kaydedilmiştir. 1996 ve 1998 yılları ise 4.0 °C değeri ile ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek olduğu yıllar olmuştur.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Aralık ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre,Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne ve Boğaz, ile Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya, Doğu Mesarya ile Orta Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. 2018 Yılı Aralık Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2018 yılı Aralık ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya ve Kantara, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt ve Gaziveren, Doğu Mesarya Bölgesi ile Orta Mesarya Bölgesi'nde ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Tatlısu ve Esentepe, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak yörelerinde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. Aralık Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2018 yılı Aralık ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında tüm yörelerde normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.