• 0392 227 17 30

Veri Analiz |Nisan Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2019 yılı Nisan ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 15.8 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0.8 °C, 2018 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklığından ise 3.5 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

2019 Nisan 2018 Nisan Uzun Yıllar (1981-2010)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 15.8 19.3 16.6
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Nisan ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Alsancak ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa yörelerinde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2019 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2019 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya, Boğaz ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Ziyamet ve Zafer Burnu yörelerinde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Nisan ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1981-2019 yılları arasında 2016 yılı Nisan ayı için en yüksek, 1997 yılı Nisan ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2019 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1981-2010) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. 2019 Yılı Nisan ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2019 Yılı Nisan ayı ortalama sıcaklıkları Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Tatlısu ve Esentepe yörelerinde normali civarında diğer bölgelerde ise normalinin altında seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2019 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2019 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, anomali değerleri Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Alayköy yörelerinde normalinin altında, diğer bölgelerde ise normalinin üzerinde seyretmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1981-2010) ve Geçen Yıl ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2019 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1981-2010) ve geçen yıl Nisan (2018) ayı ortalama sıcaklığından daha düşük değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2019 yılı Nisan ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 21.0 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama en yüksek hava sıcaklığından 1.3°C ve 2018 yılı Nisan ayı ortalama en yüksek hava sıcaklığından 4.1 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2019 yılı Nisan ayında en yüksek sıcaklık değeri 32.2 °C ile Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan Lefkoşa yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2019 Nisan 2018 Nisan Uzun Yıllar (1981-2010)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 32.2 33.9 38.1
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 21.0 25.1 22.3
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Nisan Ayı Uzun Yıllar (1981-2019) Ortalama En Yüksek Sıcaklıklar


 1981-2019 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Nisan aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2008 yılında 38.1 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Nisan ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde , Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan Lefkoşa ve Ercan ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan AKıncılar yörelerinde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2019 yılı Nisan ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Batı Mesarya Bölgesi, Doğu Mesarya Bölgesi ile Orta Mesarya Bölgesi'nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde tüm yörelerde 2019 yılı Nisan ayı en yüksek ortalama sıcaklıklarının uzun yıllar (1981-2010) normallerinden daha düşük değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2019 yılı Nisan ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 10.7 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0.5 °C, 2018 yılı Nisan ayından ise 3.1 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2019 yılı Nisan ayında en düşük sıcaklık değeri 2.9 °C ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Selvilitepe yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Kıyaslanma Tablosu 

2019 Nisan 2018 Nisan Uzun Yıllar (1981-2010)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) 2.9 3.6 -1.8
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 10.7 13.8 11.2
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Nisan Ayı Uzun Yıllar (1981-2019) Ortalama En Düşük Sıcaklıklar


 1981-2019 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Nisan aylarında kaydedilen en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en düşük sıcaklık değeri 1997 yılında -1.8 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Nisan ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2019 yılı Nisan ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke ve Yeşilırmak, Karpaz Bölgesi ile Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa yöresi ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt, Orta Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri'nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2019 yılı Nisan ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında, Esentepe, Girne, Lapta, Ercan ve Gazimağusa yörelerinde normalinden daha yüksek, diğer yörelerde ise normalinden daha düşük değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.