• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Kasım Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2017 yılı Kasım ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 16,6 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0,4 °C daha yüksek, 2016 yılı Kasım ayı ortalama sıcaklığından 0,4 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

2017 Kasım 2016 Kasım Uzun Yıllar (1981-2010)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 16,6 17,0 16,2
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Kasım Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Kasım ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi ve Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne, Boğaz ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2017 Yılı Kasım Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2017 yılı Kasım ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Esentepe ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke ve Yeşilırmak yörelerinde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Kasım Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Kasım ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1981-2017 yılları arasında 2010 yılı Kasım ayı için en yüksek, 1985 yılı Kasım ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2017 Yılı Kasım Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1981-2010) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. Kasım ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2017 Yılı Kasım ayı ortalama sıcaklıkları K.K.T.C genelinde tüm bölgelerde normali civarında seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2017 Yılı Kasım Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2017 yılı Kasım ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, K.K.T.C. genelinde tüm bölgeler normali civarında sınıflandırmasına girmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Kasım Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1981-2010) ve Geçen Yıl ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2017 yılı Kasım ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1981-2010) daha yüksek, geçen yıl Kasım (2016) ayı ortalama sıcaklığından ise daha düşük değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2017 yılı Kasım ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 21,2 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0.1 °C , 2016 yılı Kasım ayından 0,5 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2017 yılı Kasım ayında en yüksek sıcaklık değeri 28,9 °C ile Karpaz Bölgesi’nde bulunan Çayırova yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2017 Kasım 2016 Kasım Uzun Yıllar (1981-2010)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 28,9 28,9 33,2
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 21,2 21,7 21,3
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Kasım Ayı Uzun Yıllar (1981-2017) Ortalama En Yüksek Sıcaklıklar


 1981-2017 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Kasım aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2004 yılında 34,2 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Kasım Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Kasım ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara yöresinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde , Orta, Batı ve Doğu Mesarya ile Doğu Sahil Bölgeleri’nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. Kasım Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2017 yılı Kasım ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Çayırova ve Ziyamet ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. Kasım Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2017 yılı Kasım ayı en yüksek ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında Lapta, Gazimağusa ve Ercan yörelerinde normalinden daha düşük, diğer yörelerde ise normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2017 yılı Kasım ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 12,5 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0.7 °C daha yüksek, 2017 yılı Kasım ayı ile aynı olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2017 yılı Kasım ayında en düşük sıcaklık değeri 2.5 °C ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Türkeli yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Kıyaslanma Tablosu 

2017 Kasım 2016 Kasım Uzun Yıllar (1981-2010)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) 2,5 0,8 -1,0
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 12,5 12,5 11,8
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Kasım Ayı Uzun Yıllar (1981-2017) Ortalama En Düşük Sıcaklıklar


 1981-2017 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Kasım aylarında kaydedilen ortalama en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında ortalama en düşük sıcaklık değeri 1988 yılında -1,0 °C olarak kaydedilmiştir. 1998 yılı ise 7,6 °C değeri ile ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek olduğu yıl olmuştur.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Kasım Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Kasım ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre,Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Boğaz, Esentepe ve Tatlısu ile Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya ile Orta Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. Kasım Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2017 yılı Kasım ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale, Dörtyol, Akıncılar ve Vadili yöreleri ile Orta Mesarya Bölgesi'nde ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Esentepe ve Tatlısu ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke ve Yeşilırmak yörelerinde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. Kasım Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2017 yılı Kasım ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında Lefkoşa ve Güzelyurt yörelerinde normalinden daha düşük, diğer yörelerde ise normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.