• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |


 Standart Yağış İndeksi (SPI) Metoduna Göre 2021 Yılı Temmuz Ayı Kuraklık Değerlendirmesi  

 Standart Yağış İndeksi (SPI) esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. 

 SPI = (Xİ - XJ) / σ  

 SPI: Standart Yağış İndeksi  

 XJ : Aktüel yağış miktarı  

 Xİ : Ortalama yağış miktarı- XJ) / σ  

 σ: Standart sapma değeri  

 SPI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak negatif olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü dönem kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken, indeksin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir. SPI metoduna göre yapılan sınıflandırma Çizelge 1’de verilmiştir.  


Çizelge 1. SPI metoduna göre indeks değerleri ve sınıflandırma

SPI Değerlendirme çizelgesi1 Aylık Değerlendirme :

K.K.T.C. genelinde 2021 yılı Temmuz ayında 0.1 mm yağış kaydedilmiştir. Uzun yıllar (1991-2020) Temmuz ayı normali 1.6 mm dir. Şekil 1.’de görüldüğü gibi 1 aylık periyotta Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya ve Esentepe yöreleri aşırı nemli (SPI İndis 1.60 ile 1.99) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için kuraklık durumu Tablo 1’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 1 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 1. SPI Metodu’na Göre 2021 Yılı Temmuz Ayı 1 Aylık Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2021 Yılı Temmuz Ayı Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - Alevkaya, Esentepe Tatlısu Akdeniz, Kozanköy, Boğaz Kantara, Girne - - - - - -
Batı Mesarya - - - Lefke, Gaziveren, Yeşilırmak, Kalkanlı, Güzelyurt - - - - - - -
Orta Mesarya - - Lefkoşa, Alayköy - Ercan - - - - -
Doğu Mesarya - - Geçitkale Vadili, Dörtyol, Beyarmudu Akıncılar - - - - - -
Doğu Sahil - - - İskele, Gazimağusa - - - - - - -
Karpaz - - Yenierenköy, Ziyamet Zaferburnu, Dipkarpaz, Çayırova - - - - - - -
Tablo 1. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2021 Yılı Temmuz Ayı Kuraklık Sınıflandırması

3 Aylık Değerlendirme (Mayıs 2021 - Temmuz 2021) :

Şekil 2.’de görüldüğü gibi 3 aylık (Mayıs 2021 - Temmuz 2021) periyotta, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan yöresi olağanüstü kurak (SPI İndis -2.0 ve daha düşük) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 3 aylık kuraklık durumu Tablo 2’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 3 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 2. SPI Metodu’na Göre 2021 Yılı Temmuz Ayı 3 Aylık (Mayıs 2021 - Temmuz 2021) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2021 Yılı Temmuz Ayı 3 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - - Esentepe, Alevkaya - Boğaz, Taşkent, Değirmenlik Girne -
Batı Mesarya - - - - - Yeşilırmak, Lefke Gaziveren Güzelyurt, Kalkanlı - - -
Orta Mesarya - - - - - - - Lefkoşa, Alayköy - - Ercan
Doğu Mesarya - - - - - - - Dörtyol, Beyarmudu, Geçitkale Vadili Akıncılar -
Doğu Sahil - - - - - - - İskele Gazimağusa - -
Karpaz - - - - - - - Zaferburnu, Dipkarpaz, Çayırova, Ziyamet, Yenierenköy - - -
Tablo2. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2021 Yılı Temmuz Ayı 3 Aylık (Mayıs 2021 - Temmuz 2021) Kuraklık Sınıflandırması

6 Aylık Değerlendirme (Şubat 2021 - Temmuz 2021) :

Şekil 3.’de görüldüğü gibi 6 aylık (Şubat 2021 - Temmuz 2021) periyotta Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan İskele ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale ve Dörtyol yöreleri olağanüstü kurak (SPI İndis: -2.0 ve düşük) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 6 aylık kuraklık durumu Tablo 3’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 3. SPI Metodu’na Göre 2021 Yılı Temmuz Ayı 6 Aylık (Şubat 2021 - Temmuz 2021)Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2021 Yılı Temmuz Ayı 6 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - - Akdeniz, Kozanköy Girne, Esentepe, Alevkaya, Taşkent, Boğaz - Tatlısu Kantara
Batı Mesarya - - - - - - - Lefke, Yeşilırmak, Kalkanlı, Gaziveren, Güzelyurt - - -
Orta Mesarya - - - - - - - Alayköy Lefkoşa, Ercan - -
Doğu Mesarya - - - - - - - - Akıncılar Beyarmudu, Vadili Geçitkale, Dörtyol
Doğu Sahil - - - - - - - - - Gazimağusa İskele
Karpaz - - - - - - - Yeni Erenköy, Ziyamet - Çayırova, Dipkarpaz, Zaferburnu -
Tablo3. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2021 Yılı Temmuz Ayı 6 Aylık (Şubat 2021 - Temmuz 2021) Kuraklık Sınıflandırması

9 Aylık Değerlendirme (Kasım 2020 - Temmuz 2021) :

Şekil 4’te görüldüğü gibi, 9 Aylık periyotta (Kasım 2020 - Temmuz 2021) Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Dörtyol yöresi çok şiddetli kurak (SPI İndis: -1.60 ile -1.99) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 9 aylık kuraklık durumu Tablo 4’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 9 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 4. SPI Metodu’na Göre 2021 Yılı Temmuz Ayı 9 Aylık (Kasım 2020 - Temmuz 2021) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2021 Yılı Temmuz Ayı 9 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Akdeniz, Girne, Boğaz Taşkent, Kozanköy Tatlısu, Esentepe, Alevkaya, Değirmenlik Kantara - -
Batı Mesarya - - - - - Gaziveren, Kalkanlı, Güzelyurt, Yeşilırmak Lefke - - - -
Orta Mesarya - - - - - - - Alayköy, Lefkoşa Ercan - -
Doğu Mesarya - - - - - - - Geçitkale Vadili, Beyarmudu, Akıncılar Dörtyol -
Doğu Sahil - - - - - İskele - - Gazimağusa - -
Karpaz - - - - - - Yenierenköy Çayırova, Ziyamet - - -
Tablo4. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2021 Yılı Temmuz Ayı 9 Aylık (Kasım 2020 - Temmuz 2021) Kuraklık Sınıflandırması

12 Aylık Değerlendirme (Ağustos 2020 - Temmuz 2021) :

Şekil 5’te görüldüğü gibi, 12 Aylık Periyotta (Ağustos 2020 - Temmuz 2021) Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Dörtyol yöresi çok şiddetli kurak (SPI İndis: -1.60 ile -1.99) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 12 aylık kuraklık durumu Tablo 5’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 12 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 5. SPI Metodu’na Göre 2021 Yılı Temmuz Ayı 12 Aylık (Ağustos 2020 - Temmuz 2021) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2021 Yılı Temmuz Ayı 12 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Girne, Akdeniz Kozanköy, Boğaz Taşkent Değirmenlik, Esentepe, Tatlısu, Alevkaya - -
Batı Mesarya - - - - - Güzelyurt, Yeşilırmak Gaziveren, Kalkanlı Lefke - - -
Orta Mesarya - - - - - - - Alayköy Lefkoşa, Ercan - -
Doğu Mesarya - - - - - - - - Akıncılar, Beyarmudu, Geçitkale Vadili Dörtyol
Doğu Sahil - - - - - İskele - - - Gazimağusa -
Karpaz - - - - - - Dipkarpaz, Zaferburnu Ziyamet, Çayırova, Yeni Erenköy - - -
Tablo5. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2021 Yılı Temmuz Ayı 12 Aylık (Ağustos 2020 - Temmuz 2021) Kuraklık Sınıflandırması