• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |


 Standart Yağış İndeksi (SPI) Metoduna Göre 2018 Yılı Ekim Ayı Kuraklık Değerlendirmesi  

 Standart Yağış İndeksi (SPI) esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. 

 SPI = (Xİ - XJ) / σ  

 SPI: Standart Yağış İndeksi  

 XJ : Aktüel yağış miktarı  

 Xİ : Ortalama yağış miktarı- XJ) / σ  

 σ: Standart sapma değeri  

 SPI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak negatif olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü dönem kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken, indeksin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir. SPI metoduna göre yapılan sınıflandırma Çizelge 1’de verilmiştir.  


Çizelge 1. SPI metoduna göre indeks değerleri ve sınıflandırma

SPI Değerlendirme çizelgesi1 Aylık Değerlendirme :

K.K.T.C. genelinde 2018 yılı Ekim ayında toplam ortalama yağış miktarı 40.5 mm/m² olarak hesaplanmıştır. Uzun yıllar (1981-2010) Ekim ayı normali 22.5 mm/m² dir. Şekil 1.’de görüldüğü gibi 1 aylık periyotta Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak ve Güzelyurt, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Beyarmudu yöreleri aşırı nemli (SPI İndis 1.60 ile 1.99), Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke yöresi ise hafif kurak (SPI İndis -0.51 ile -0.79 )sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için kuraklık durumu Tablo 1’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 1 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 1. SPI Metodu’na Göre 2018 Yılı Ekim Ayı 1 Aylık Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2018 Yılı Ekim Ayı Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - Kantara, Tatlısu, Esentepe, Alevkaya, Boğaz, Taşkent, Akdeniz - Kozanköy - - - - -
Batı Mesarya - Yeşilırmak, Güzelyurt - Kalkanlı Gaziveren - Lefke - - - -
Orta Mesarya - - - - Alayköy, Lefkoşa Ercan - - - - -
Doğu Mesarya - Beyarmudu - Geçitkale, Vadili Akıncılar Dörtyol - - - - -
Doğu Sahil - Gazimağusa - - - İskele - - - - -
Karpaz - - - - Çayırova Ziyamet, Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Zaferburnu - - - - -
Tablo 1. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2018 Yılı Ekim Ayı Kuraklık Sınıflandırması

3 Aylık Değerlendirme (Ağustos 2018 - Ekim 2018) :

Şekil 2.’de görüldüğü gibi 3 aylık (Ağustos 2018 - Ekim 2018) periyotta, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Beyarmudu yöreleri aşırı nemli (SPI İndis 1.60 ile 1.99), Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke yöresi ise orta kurak (SPI İndis -0.80 ile -1.29 )sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 3 aylık kuraklık durumu Tablo 2’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 3 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 2. SPI Metodu’na Göre 2018 Yılı Ekim Ayı 3 Aylık (Ağustos 2018 - Ekim 2018) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2018 Yılı Ekim Ayı 3 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - Esentepe, Alevkaya, Değirmenlik Kantara, Tatlısu, Girne, Boğaz, Taşkent Akdeniz Kozanköy - - - - -
Batı Mesarya - - Yeşilırmak Güzelyurt, Kalkanlı - - - Lefke - - -
Orta Mesarya - - - Alayköy, Lefkoşa, Ercan - - - - - - -
Doğu Mesarya - Beyarmudu Akıncılar Vadili - Dörtyol - - - - -
Doğu Sahil - Gazimağusa - İskele - - - - - - -
Karpaz - - - Çayırova - Ziyamet, Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Zaferburnu - - - - -
Tablo2. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2018 Yılı Ekim 3 Aylık (Ağustos 2018 - Ekim 2018) Kuraklık Sınıflandırması

6 Aylık Değerlendirme (Mayıs 2018 - Ekim 2018) :

Şekil 3.’de görüldüğü gibi 6 aylık (Mayıs 2018 - Ekim 2018) periyotta Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan yöresi olağanüstü nemli (SPI İndis 2.0 ve daha fazla sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 6 aylık kuraklık durumu Tablo 3’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 3. SPI Metodu’na Göre 2018 Yılı Ekim Ayı 6 Aylık (Mayıs 2018 - Ekim 2018) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2018 Yılı Ekim Ayı 6 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - Alevkaya Esentepe, Tatlısu Kantara, Akdeniz, Taşkent Kozanköy, Girne, Boğaz - - - - - -
Batı Mesarya - Güzelyurt, Gaziveren Lefke, Yeşilırmak Kalkanlı - - - - - - -
Orta Mesarya Ercan - - Alayköy Lefkoşa - - - - - -
Doğu Mesarya - Akıncılar Geçitkale Beyarmudu, Vadili - Dörtyol - - - - -
Doğu Sahil - Gazimağusa - İskele - - - - - - -
Karpaz - - - Ziyamet, Çayırova Yeni Erenköy Dipkarpaz, Zaferburnu - - - - -
Tablo3. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2018 Yılı Ekim Ayı 6 Aylık (Mayıs 2018 - Ekim 2018) Kuraklık Sınıflandırması

9 Aylık Değerlendirme (Şubat 2018 - Ekim 2018) :

Şekil 4’te görüldüğü gibi, 9 Aylık periyotta (Şubat 2018 - Ekim 2018) Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Dörtyol yöresi şiddetli kurak (SPI İndis: -1.30 ile -1.59) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 9 aylık kuraklık durumu Tablo 4’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 9 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 4. SPI Metodu’na Göre 2018 Yılı Ekim Ayı 9 Aylık (Şubat 2018 - Ekim 2018) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2018 Yılı Ekim Ayı 9 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Esentepe, Alevkaya, Değirmenlik, Tatlısu, Kantara, Akdeniz Girne, Boğaz, Kozanköy - - - -
Batı Mesarya - - - - Lefke Kalkanlı, Güzelyurt, Gaziveren, Yeşilırmak - - - - -
Orta Mesarya - - - Ercan - Alayköy, Lefkoşa - - - - -
Doğu Mesarya - - - Akıncılar - Beyarmdud, Vadili, Geçitkale - - Dörtyol - -
Doğu Sahil - - - - - İskele, Gazimağusa - - - - -
Karpaz - - - - - Çayırova Yeni Erenköy, Ziyamet - Zaferburnu, Dipkarpaz - -
Tablo4. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2018 Yılı Ekim Ayı 9 Aylık (Şubat 2018 - Ekim 2018) Kuraklık Sınıflandırması

12 Aylık Değerlendirme (Kasım 2017 - Ekim 2018) :

Şekil 5’te görüldüğü gibi, 12 Aylık Periyotta (Kasım 2017 - Ekim 2018) Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zafer Burnu ve Dipkarpaz yöreleri çok şiddetli kurak (SPI İndis: -1.60 ile - 1.99) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 12 aylık kuraklık durumu Tablo 5’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 12 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 5. SPI Metodu’na Göre 2018 Yılı Ekim Ayı 12 Aylık (Kasım 2017 - Ekim 2018) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2018 Yılı Ekim Ayı 12 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Akdeniz, Kozanköy, Alevkaya, Esentepe,Girne, Boğaz, Taşkent, Tatlısu, Kantara - - - - -
Batı Mesarya - - - - Yeşilırmak Gaziveren, Lefke, Kalkanlı, Güzelyurt - - - - -
Orta Mesarya - - - Ercan - Alayköy Lefkoşa - - - -
Doğu Mesarya - - - - Akıncılar Vadili, Beyarmudu, Geçitkale - Dörtyol - - -
Doğu Sahil - - - - - İskele, Gazimağusa - - - - -
Karpaz - - - - - - Çayırova Ziyamet Yeni Erenköy Zaferburnu, Dipkarpaz -
Tablo5. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2018 Yılı Ekim Ayı 12 Aylık (Kasım 2017 - Ekim 2018) Kuraklık Sınıflandırması