• 0392 227 17 30
  • meteor@kktcmeteor.org
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |


 Normalleştirilmiş Yağış İndeksi (SPI) Metoduna Göre 2017 Yılı Ocak Ayı Kuraklık Değerlendirmesi  

 Standart Yağış İndeksi (SPI) esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. 

 SPI = (Xİ - XJ) / σ  

 SPI: Standart Yağış İndeksi  

 XJ : Aktüel yağış miktarı  

 Xİ : Ortalama yağış miktarı- XJ) / σ  

 σ: Standart sapma değeri  

 SPI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak negatif olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü dönem kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken, indeksin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir. SPI metoduna göre yapılan sınıflandırma Çizelge 1’de verilmiştir.  


Çizelge 1. SPI metoduna göre indeks değerleri ve sınıflandırma

SPI Değerlendirme çizelgesi1 Aylık Değerlendirme :

K.K.T.C. genelinde 2017 yılı Ocak ayı toplam ortalama yağış miktarı 37.8 mm/m² olarak hesaplanmıştır. Uzun yıllar (1981-2010) Ocak ayı normali 66.2 mm/m² dir. Ocak ayı yağış miktarları uzun yıllar (1981-2010) Ocak ayı normalinden daha düşük olarak gerçekleşmiş ve negatif yönde sapma göstermiştir. Şekil 1’de görülebileceği gibi Normalleştirilmiş Yağış İndeksi (SPI) Metodu’na göre Ocak ayında K.K.T.C. sınırları içerisinde hiçbir bölgede kuraklık yaşanmazken, hafif nemli (0,51 ile 0,79) ve orta nemli (0,80 ile 1,29) sınıflandırmasına girmişlerdir.

Tüm Bölgeler için kuraklık durumu Tablo 1’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 1 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 1. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Ocak Ayı 1 Aylık Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2017 Yılı Ocak Ayı Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - Akdeniz, Kozanköy Girne, Boğaz, Taşkent, Esentepe, Tatlısu, Kantara, Alevkaya, Değirmenlik - - - - - -
Batı Mesarya - - - Kalkanlı, Güzelyurt, Lefke, Gaziveren, Yeşilırmak - - - - - - -
Orta Mesarya - - - Alayköy Lefkoşa, Ercan - - - - - -
Doğu Mesarya - - - Akıncılar, Vadili, Dörtyol, Geçitkale - - - - - - -
Doğu Sahil - - - İskele, Gazimağusa - - - - - - -
Karpaz - - - Dipkarpaz, Zaferburnu Yeni Erenköy, Ziyamet, Çayırova - - - - - -
Tablo 1. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Ocak Ayı Kuraklık Sınıflandırması

3 Aylık Değerlendirme (Kasım 2016 - Ocak 2017) :

Şekil 2.’de görüldüğü gibi 3 aylık (Kasım 2016 - Ocak 2017) periyotta Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi İçerisinde yer alan Girne yöresi çok nemli sınıflandırmasına (SPI İndis: 1,30 ile 1,59) girerken, Doğu Sahil Bölgesi, Karpaz Bölgesi, Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Beyarmudu, Vadili ve Akıncılar ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Ercan yöreleri Normal civarı (SPI İndis:0,50 ile -0,50) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 3 aylık kuraklık durumu Tablo 2’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 3 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 2. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Ocak Ayı 3 Aylık (Kasım 2016 - Ocak 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2017 Yılı Ocak Ayı 3 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - Girne Esentepe, Alevkayai Taşkent, Değirmenlik, Boğaz, Kozanköy, Akdeniz Tatlısu Kantara - - - - -
Batı Mesarya - - - Kalkanlı, Güzelyurt Gaziveren, Yeşilırmak Lefke - - - - -
Orta Mesarya - - - - Alayköy Ercan, Lefkoşa - - - - -
Doğu Mesarya - - - - Dörtyol Geçitkale, Vadili, Beyarmudu, Akıncılar - - - - -
Doğu Sahil - - - - - İskele, Gazimağusa - - - - -
Karpaz - - - - - Zafer Burnu, Dipkarpaz, Yeni Erenköy, Ziyamet, Çayırova - - - - -
Tablo2. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Ocak Ayı 3 Aylık (Kasım 2016 - Ocak 2017) Kuraklık Sınıflandırması

6 Aylık Değerlendirme (Ağustos 2016 - Ocak 2017) :

Şekil 3’te görüldüğü gibi, 6 Aylık (Ağustos 2016 - Ocak 2017) periyotta Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi İçerisinde yer alan Girne, Boğaz, Akdeniz ve Kozanköy yöreleri orta nemli sınıflandırmasına (SPI İndis: 0,80 ile 1,29) girerken, Karpaz Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi, Orta Mesarya Bölgesi, Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Beyarmudu, Vadili, Dörtyol ve Akıncılar ile Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Lefke, Yeşilırmak ve Gaziveren yöreleri Normal civarı (SPI İndis: 0,50 ile -0,50) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 6 aylık kuraklık durumu Tablo 3’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 3. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Ocak Ayı 6 Aylık (Ağustos 2016 - Ocak 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2017 Yılı Ocak Ayı 6 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - Girne, Boğaz, Kozanköy, Akdeniz Esentepe, Tatlısu, Alevkaya, Taşkent Değirmenlik, Kantara - - - - -
Batı Mesarya - - - - Güzelyurt, Kalkanlı Lefke, Gaziveren, Yeşilırmak - - - - -
Orta Mesarya - - - - - Lefkoşa, Ercan, Alayköy - - - - -
Doğu Mesarya - - - - Geçitkale Vadili, Beyarmudu, Akıncılar, Dörtyol - - - - -
Doğu Sahil - - - - - Gazimağusa, İskele - - - - -
Karpaz - - - - - Zafer Burnu, Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Ziyamet, Çayırova - - - - -
Tablo3. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Ocak Ayı 6 Aylık (Ağustos 2016 - Ocak 2017) Kuraklık Sınıflandırması

9 Aylık Değerlendirme (Mayıs 2016 - Ocak 2017) :

Şekil 4’te görüldüğü gibi, 9 Aylık Periyotta (Mayıs 2016 - Ocak 2017) Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi İçerisinde yer alan Girne, Boğaz ve Kozanköy yöreleri orta nemli sınıflandırmasına (SPI İndis: 0,80 ile 1,29) girerken, Doğu Sahil Bölgesinde bulunan Gazimağusa, Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Beyarmudu, Vadili, Akıncılar ve Dörtyol, Karpaz Bölgesi, Orta Mesarya Bölgesi, Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Gaziveren, Lefke ve Yeşilırmak yöreleri Normal civarı (SPI İndis:0,50 ile -0,50) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 9 aylık kuraklık durumu Tablo 4’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 9 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 4. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Ocak Ayı 9 Aylık (Mayıs 2016 - Ocak 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2017 Yılı Ocak Ayı 9 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - Girne, Boğaz, Kozanköy Esentepe, Tatlısu, Alevkaya, Akdeniz, Taşkent Değirmenlik - - - - -
Batı Mesarya - - - - Kalkanlı, Güzelyurt Gaziveren, Lefke, Yeşilırmak - - - - -
Orta Mesarya - - - - - Lefkoşa, Ercan, Alayköy - - - - -
Doğu Mesarya - - - - Geçitkale Akıncılar, Vadili, Dörtyol, Bayarmudu - - - - -
Doğu Sahil - - - - İskele Gazimağusa - - - - -
Karpaz - - - - - Zafer Burnu, Yeni Erenköy, Dipkarpaz,Çayırova, Ziyamet - - - - -
Tablo4. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Ocak Ayı 9 Aylık (Mayıs 2016 - Ocak 2017) Kuraklık Sınıflandırması

12 Aylık Değerlendirme (Şubat 2016 - Ocak 2017) :

Şekil 5’te görüldüğü gibi, 12 Aylık Periyotta (Şubat 2016 - Ocak 2017) Doğu Sahil Bölgesi’nde bulunan İskele yöresi hafif nemli sınıflandırmasına (SPI İndis: 051 ile 0,79) girerken, Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Akıncılar, Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan Ercan, Doğu Sahil Bölgesi’nde bulunan Gazimağusa ile Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Lefke ve Yeşilırmak yöreleri hafif kurak (SPI İndis: -0,51 ile -0,79) sınıflandırmasına girerek en kurak yöreler olmuşlardır.

Tüm Bölgeler için 12 aylık kuraklık durumu Tablo 5’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 12 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 5. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Ocak Ayı 12 Aylık (Şubat 2016 - Ocak 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2017 Yılı Ocak Ayı 12 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Girne, Boğaz, Kozanköy, Esentepe, Tatlısu, Alevkaya, Akdeniz, Taşkent, Değirmenlik - - - - -
Batı Mesarya - - - - - Kalkanlı, Güzelyurt, Gaziveren Lefke, Yeşilırmak - - - -
Orta Mesarya - - - - - Lefkoşa, Alayköy Ercan - - - -
Doğu Mesarya - - - - - Vadili, Dörtyol, Bayarmudu,Geçitkale Akıncılar - - - -
Doğu Sahil - - - - İskele - Gazimağusa - - - -
Karpaz - - - - - Zafer Burnu, Yeni Erenköy, Dipkarpaz,Çayırova, Ziyamet - - - - -
Tablo5. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Ocak Ayı 12 Aylık (Şubat 2016 - Ocak 2017) Kuraklık Sınıflandırması