• 0392 227 17 30

Veri Analiz |


 Standart Yağış İndeksi (SPI) Metoduna Göre 2018 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Değerlendirmesi  

 Standart Yağış İndeksi (SPI) esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. 

 SPI = (Xİ - XJ) / σ  

 SPI: Standart Yağış İndeksi  

 XJ : Aktüel yağış miktarı  

 Xİ : Ortalama yağış miktarı- XJ) / σ  

 σ: Standart sapma değeri  

 SPI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak negatif olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü dönem kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken, indeksin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir. SPI metoduna göre yapılan sınıflandırma Çizelge 1’de verilmiştir.  


Çizelge 1. SPI metoduna göre indeks değerleri ve sınıflandırma

SPI Değerlendirme çizelgesi1 Aylık Değerlendirme :

K.K.T.C. genelinde 2018 yılı Mayıs ayında toplam ortalama yağış miktarı 33.0 mm/m² olarak hesaplanmıştır. Uzun yıllar (1981-2010) Mayıs ayı normali 16.0 mm/m² dir. Şekil 1.’de görüldüğü gibi 1 aylık periyotta Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan yöresi ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Gaziveren ve Yeşilırmak yöreleri aşırı nemli (SPI İndis 1.60 ile 1.99), Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke yöresi ise olağanüstü nemli (SPI İndis 2.0 ve daha fazla), sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için kuraklık durumu Tablo 1’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 1 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 1. SPI Metodu’na Göre 2018 Yılı Mayıs Ayı 1 Aylık Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2018 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - Esentepe, Alevkaya, Girne, Kozanköy, Akdeniz, Değirmenlik Kantara, Tatlısu, Boğaz - - - - - -
Batı Mesarya Lefke Gaziveren, Yeşilırmak Güzelyurt Kalkanlı - - - - - - -
Orta Mesarya - Ercan - - Alayköy Lefkoşa - - - - -
Doğu Mesarya - - - Akıncılar - Dörtyol, Beyarmudu, Geçitkale, Vadili - - - - -
Doğu Sahil - - - - - İskele, Gazimağusa - - - - -
Karpaz - - Yeni Erenköy Zaferburnu, Dipkarpaz, Ziyamet Çayırova - - - - - -
Tablo 1. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2018 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Sınıflandırması

3 Aylık Değerlendirme (Mart 2018 - Mayıs 2018) :

Şekil 2.’de görüldüğü gibi 3 aylık (Mart 2018 - Mayıs 2018) periyotta Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Dörtyol yöresi çok şiddetli kurak (SPI İndis: -1,60 ile -1.99) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 3 aylık kuraklık durumu Tablo 2’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 3 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 2. SPI Metodu’na Göre 2018 Yılı Mayıs Ayı 3 Aylık (Mart 2018 - Mayıs 2018) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2018 Yılı Mayıs Ayı 3 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Boğaz, Kozanköy, Akdeniz, Girne, Değirmenlik, Esentepe, Alevkaya Kantara, Tatlısu - - - -
Batı Mesarya - - - Yeşilırmak, Lefke - Kalkanlı, Güzelyurt, Gaziveren - - - - -
Orta Mesarya - - - - Ercan Alayköy Lefkoşa - - - -
Doğu Mesarya - - - - - Akıncılar - Geçitkale, Vadili, Beyarmudu - Dörtyol -
Doğu Sahil - - - - - - - İskele Gazimağusa - -
Karpaz - - - - - Ziyamet, Yeni Erenköy,Dipkarpaz, Zaferburnu Çayırova - - - -
Tablo2. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2018 Yılı Mayıs Ayı 3 Aylık (Mart 2018 - Mayıs 2018) Kuraklık Sınıflandırması

6 Aylık Değerlendirme (Aralık 2017 - Mayıs 2018) :

Şekil 3.’de görüldüğü gibi 6 aylık (Aralık 2017 - Mayıs 2018) periyotta Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Dörtyol yöresi olağanüstü kurak (SPI İndis: -2.0 ve düşük) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 6 aylık kuraklık durumu Tablo 3’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 3. SPI Metodu’na Göre 2018 Yılı Mayıs Ayı 6 Aylık (Aralık 2017 - Mayıs 2018) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2018 Yılı Mayıs Ayı 6 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Kozanköy, Akdeniz Esentepe, Alevkaya Kantara, Tatlısu, Girne, Boğaz, Taşkent - - -
Batı Mesarya - - - - - Kalkanlı, Lefke, Yeşilırmak, Güzelyurt, Gaziveren - - - - -
Orta Mesarya - - - - - Ercan Alayköy, Lefkoşa - - - -
Doğu Mesarya - - - - - Akıncılar - Geçitkale, Vadili, Beyarmudu - - Dörtyol
Doğu Sahil - - - - - - - - - Gazimağusa, İskele -
Karpaz - - - - - - - Yeni Erenköy Ziyamet, Çayırova Dipkarpaz, Zaferburnu -
Tablo3. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2018 Yılı Mayıs Ayı 6 Aylık (Aralık 2017 - Mayıs 2018) Kuraklık Sınıflandırması

9 Aylık Değerlendirme (Eylül 2017 - Mayıs 2018) :

Şekil 4’te görüldüğü gibi, 9 Aylık Periyotta (Eylül 2017 - Mayıs 2018) Karpaz Bölgesi'nde bulunan Dipkarpaz yöresi olağanüstü kurak (SPI İndis: -2,0 ve daha düşük) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 9 aylık kuraklık durumu Tablo 4’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 9 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 4. SPI Metodu’na Göre 2018 Yılı Mayıs Ayı 9 Aylık (Eylül 2017 - Mayıs 2018) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2018 Yılı Mayıs Ayı 9 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Akdeniz, Kozanköy Esentepe, Girne, Boğaz, Taşkent Kantara, Tatlısu - - -
Batı Mesarya - - - - - Lefke, Yeşilırmak, Gaziveren Güzelyurt, Kalkanlı - - - -
Orta Mesarya - - - - - Ercan - Lefkoşa, Alayköy - - -
Doğu Mesarya - - - - - Akıncılari, Vadili, Beyarmudu - Geçitkale, Dörtyol - - -
Doğu Sahil - - - - - - Gazimağusa İskele - - -
Karpaz - - - - - - - Çayırova Yeni Erenköy, Ziyamet Zaferburnu Dipkarpaz
Tablo4. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2018 Yılı Mayıs Ayı 9 Aylık (Eylül 2017 - Mayıs 2018) Kuraklık Sınıflandırması

12 Aylık Değerlendirme (Haziran 2017 - Mayıs 2018) :

Şekil 5’te görüldüğü gibi, 12 Aylık Periyotta (Haziran 2017 - Mayıs 2018) Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zafer Burnu ve Dipkarpaz yöreleri olağanüstü kurak (SPI İndis: -2,0 ve daha düşük), sınıflandırmasına girmişlerdir.

Tüm Bölgeler için 12 aylık kuraklık durumu Tablo 5’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 12 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 5. SPI Metodu’na Göre 2018 Yılı Mayıs Ayı 12 Aylık (Haziran 2017 - Mayıs 2018) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2018 Yılı Mayıs Ayı12 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Kozanköy, Akdeniz Esentepe, Alevkaya, Boğaz, Girne, Taşkent, Değirmenlik Tatlısu, Kantara - - -
Batı Mesarya - - - - - Lefke, Yeşilırmak, Gaziveren Güzelyurt, Kalkanlı - - - -
Orta Mesarya - - - - - Ercan - Alayköy, Lefkoşa - - -
Doğu Mesarya - - - - - Akıncılar, Vadili, Beyarmudu - Geçitkale, Dörtyol - - -
Doğu Sahil - - - - - - Gazimağusa İskele - - -
Karpaz - - - - - - - Çayırova - Yeni Erenköy, Ziyamet Zafer Burnu, Dipkarpaz
Tablo5. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2018 Yılı Mayıs Ayı 12 Aylık (Haziran 2017 - Mayıs 2018) Kuraklık Sınıflandırması