• 0392 227 17 30

Veri Analiz |


 Standart Yağış İndeksi (SPI) Metoduna Göre 2018 Yılı Temmuz Ayı Kuraklık Değerlendirmesi  

 Standart Yağış İndeksi (SPI) esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. 

 SPI = (Xİ - XJ) / σ  

 SPI: Standart Yağış İndeksi  

 XJ : Aktüel yağış miktarı  

 Xİ : Ortalama yağış miktarı- XJ) / σ  

 σ: Standart sapma değeri  

 SPI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak negatif olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü dönem kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken, indeksin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir. SPI metoduna göre yapılan sınıflandırma Çizelge 1’de verilmiştir.  


Çizelge 1. SPI metoduna göre indeks değerleri ve sınıflandırma

SPI Değerlendirme çizelgesi1 Aylık Değerlendirme :

K.K.T.C. genelinde 2018 yılı Temmuz ayında toplam ortalama yağış miktarı 0.5 mm/m² olarak hesaplanmıştır. Uzun yıllar (1981-2010) Temmuz ayı normali 1.9 mm/m² dir. Şekil 1.’de görüldüğü gibi 1 aylık periyotta Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Yeni Erenköy yöreleri aşırı nemli (SPI İndis 1.60 ile 1.99) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için kuraklık durumu Tablo 1’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 1 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 1. SPI Metodu’na Göre 2018 Yılı Temmuz Ayı 1 Aylık Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2018 Yılı Temmuz Ayı Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - Kozanköy, Akdeniz, Boğaz Girne, Esentepe, Tatlısu, Kantara, Alevkaya - - - - - -
Batı Mesarya - - - Lefke, Gaziveren, Yeşilırmak,Kalkanlı, Güzelyurt - - - - - - -
Orta Mesarya - Ercan - Lefkoşa, Alayköy - - - - - - -
Doğu Mesarya - - Akıncılar Vadili, Dörtyol, Beyarmudu Geçitkale - - - - - -
Doğu Sahil - - - İskele, Gazimağusa - - - - - - -
Karpaz - Yeni Erenköy Ziyamet Zaferburnu, Dipkarpaz, Çayırova - - - - - - -
Tablo 1. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2018 Yılı Temmuz Ayı Kuraklık Sınıflandırması

3 Aylık Değerlendirme (Mayıs 2018 - Temmuz 2018) :

Şekil 2.’de görüldüğü gibi 3 aylık (Mayıs 2018 - Temmuz 2018) periyotta, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke, Yeşilırmak ve Gaziveren yöreleri aşırı nemli (SPI İndis 1.60 ile 1.99) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 3 aylık kuraklık durumu Tablo 2’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 3 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 2. SPI Metodu’na Göre 2018 Yılı Temmuz Ayı 3 Aylık (Mayıs 2018 - Temmuz 2018) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2018 Yılı Temmuz Ayı 3 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - Akdeniz Esentepe, Tatlısu, Alevkaya, Kozanköy Kantara, Taşkent Girne, Boğaz - - - - -
Batı Mesarya - Lefke, Yeşilırmak,Gaziveren Kalkanlı, Güzelyurt - - - - - - - -
Orta Mesarya - Ercan - - Alayköy Lefkoşa - - - - -
Doğu Mesarya - - - Geçitkale Vadili, Akıncılar Dörtyol, Beyarmudu - - - - -
Doğu Sahil - - - İskele - Gazimağusa - - - - -
Karpaz - - Yeni Erenköy Zaferburnu, Dipkarpaz, Ziyamet,Çayırova - - - - - - -
Tablo2. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2018 Yılı Temmuz Ayı 3 Aylık (Mayıs 2018 - Temmuz 2018) Kuraklık Sınıflandırması

6 Aylık Değerlendirme (Şubat 2018 - Temmuz 2018) :

Şekil 3.’de görüldüğü gibi 6 aylık (Şubat 2018 - Temmuz 2018) periyotta Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa yöresi çok şiddetli kurak (SPI İndis: -1.60 ile -1.99) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 6 aylık kuraklık durumu Tablo 3’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 3. SPI Metodu’na Göre 2018 Yılı Temmuz Ayı 6 Aylık (Şubat 2018 - Temmuz 2018) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2018 Yılı Temmuz Ayı 6 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Akdeniz Tatlısu, Esentepe, Kozanköy, Alevkaya Girne, Boğaz, Kantara - - -
Batı Mesarya - - - Lefke Yeşilırmak Kalkanlı, Güzelyurt, Gaziveren - - - - -
Orta Mesarya - - - - Ercan - Alayköy Lefkoşa - - -
Doğu Mesarya - - - - - Akıncılar Geçitkale, Vadili Beyarmudu Dörtyol - -
Doğu Sahil - - - - - - İskele - - Gazimağusa -
Karpaz - - - - - - Yeni Erenköy Zaferburnu, Dipkarpaz,Çayırova, Ziyamet - - -
Tablo3. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2018 Yılı Temmuz Ayı 6 Aylık (Şubat 2018 - Temmuz 2018) Kuraklık Sınıflandırması

9 Aylık Değerlendirme (Kasım 2017 - Temmuz 2018) :

Şekil 4’te görüldüğü gibi, 9 Aylık periyotta (Kasım 2017 - Temmuz 2018) Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zaferburnu ve Dipkarpaz yöreleri çok şiddetli kurak (SPI İndis: -1.60 ile -1.99) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 9 aylık kuraklık durumu Tablo 4’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 9 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 4. SPI Metodu’na Göre 2018 Yılı Temmuz Ayı 9 Aylık (Kasım 2017 - Temmuz 2018) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2018 Yılı Temmuz Ayı 9 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Akdeniz, Kozanköy,Esentepe, Alevkaya,Girne, Boğaz, Kantara Tatlısu - - - -
Batı Mesarya - - - - - Yeşilırmak, Gaziveren, Lefke, Kalkanlı Güzelyurt - - - -
Orta Mesarya - - - - Ercan - Alayköy Lefkoşa - - -
Doğu Mesarya - - - - - Akıncılari, Vadili, Geçitkale Beyarmudu Dörtyol - - -
Doğu Sahil - - - - - - İskele Gazimağusa - - -
Karpaz - - - - - - - Yeni Erenköy, Ziyamet, Çayırova Yeni Erenköy, Ziyamet Zaferburnu,Dipkarpaz -
Tablo4. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2018 Yılı Temmuz Ayı 9 Aylık (Kasım 2017 - Temmuz 2018) Kuraklık Sınıflandırması

12 Aylık Değerlendirme (Ağustos 2017 - Temmuz 2018) :

Şekil 5’te görüldüğü gibi, 12 Aylık Periyotta (Ağustos 2017 - Temmuz 2018) Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zafer Burnu ve Dipkarpaz yöreleri çok şiddetli kurak (SPI İndis: -1.60 ile -1.99) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 12 aylık kuraklık durumu Tablo 5’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 12 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 5. SPI Metodu’na Göre 2018 Yılı Temmuz Ayı 12 Aylık (Ağustos 2017 - Temmuz 2018) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre Aralık Ayı 12 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Akdeniz, Kozanköy, Alevkaya Tatlısu, Esentepe, Girne, Boğaz, Taşkent Kantara - - -
Batı Mesarya - - - - - Gaziveren, Lefke, Kalkanlı, Yeşilırmak Güzelyurt - - - -
Orta Mesarya - - - - Ercan - - Alayköy, Lefkoşa - - -
Doğu Mesarya - - - - - Akıncılari, Vadili, Beyarmudu Geçitkale, Dörtyol - - - -
Doğu Sahil - - - - - - İskele, Gazimağusa - - - -
Karpaz - - - - - - - Çayırova Yeni Erenköy, Ziyamet Zaferburnu,Dipkarpaz -
Tablo5. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2018 Yılı Temmuz Ayı 12 Aylık (Ağustos 2017 - Temmuz 2018) Kuraklık Sınıflandırması