• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |


 Standart Yağış İndeksi (SPI) Metoduna Göre 2017 Yılı Kasım Ayı Kuraklık Değerlendirmesi  

 Standart Yağış İndeksi (SPI) esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. 

 SPI = (Xİ - XJ) / σ  

 SPI: Standart Yağış İndeksi  

 XJ : Aktüel yağış miktarı  

 Xİ : Ortalama yağış miktarı- XJ) / σ  

 σ: Standart sapma değeri  

 SPI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak negatif olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü dönem kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken, indeksin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir. SPI metoduna göre yapılan sınıflandırma Çizelge 1’de verilmiştir.  


Çizelge 1. SPI metoduna göre indeks değerleri ve sınıflandırma

SPI Değerlendirme çizelgesi1 Aylık Değerlendirme :

K.K.T.C. genelinde 2017 yılı Kasım ayında toplam ortalama yağış miktarı 53,8 mm/m² olarak hesaplanmıştır. Uzun yıllar (1981-2010) Kasım ayı normali 49,7 mm/m² dir. Şekil 1.’de görüldüğü gibi 1 aylık periyotta Doğu Sahil Bölgesi Doğu Mesarya Bölgesi, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan yöresi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne ve Boğaz yöreleri orta nemli (SPI İndis 0.80 ile 1.29) sınıflandırmasına girerken hiçbir bölgede kuraklık yaşanmamıştır.

Tüm Bölgeler için kuraklık durumu Tablo 1’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 1 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 1. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Kasım Ayı 1 Aylık Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre Kasım Ayı Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - Girne, Boğaz Tatlısu, Değirmenlik, Taşkent Kantara, Alevkaya, Esentepe, Kozanköy, Akdeniz - - - - -
Batı Mesarya - - - - - Güzelyurt, Kalkanlı, Gaziveren, Yeşilırmak,Lefke - - - - -
Orta Mesarya - - - Ercan - Lefkoşa, Alayköy - - - - -
Doğu Mesarya - - - Vadili, Dörtyol, Beyarmudu - Akıncılar - - - - -
Doğu Sahil - - - İsekle, :Gazimağusa - - - - - - -
Karpaz - - - - Çayırova Yeni Erenköy, Ziyamet, Zafer Burnu, Dipkarpaz - - - - -
Tablo 1. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin Kasım Ayı Kuraklık Sınıflandırması

3 Aylık Değerlendirme (Eylül 2017 - Kasım 2017) :

Şekil 2.’de görüldüğü gibi 3 aylık (Eylül 2017 - Kasım 2017) periyotta Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Beyarmudu ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke yöreleri çok nemli (SPI İndis: 1.30 ile 1.59) sınıflandırmasına girerken, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zafer Burnu ve Dipkarpaz yöreleri orta kurak (SPI İndis: -0.80 ile -1.29) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 3 aylık kuraklık durumu Tablo 2’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 3 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 2. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Kasım Ayı 3 Aylık (Eylül 2017 - Kasım 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre Kasım Ayı 3 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - Girne Boğaz Esentepe, Akdeniz, Kozanköy,Alevkaya, Taşkent,Kantara, Tatlısu - - - - -
Batı Mesarya - - Lefke Yeşilırmak - Kalkanlı, Gaziveren Güzelyurt - - - -
Orta Mesarya - - - Ercan - Alayköy Lefkoşa - - - -
Doğu Mesarya - - Beyarmudu Vadili, Dörtyol - Geçitkale - - - - -
Doğu Sahil - - Gazimağusa - İskele - - - - - -
Karpaz - - - - - Çayırova, Ziyamet Yenierenköy Zafer Burnu, Dipkarpaz - - -
Tablo2. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Kasım Ayı 3 Aylık (Eylül 2017 - Kasım 2017) Kuraklık Sınıflandırması

6 Aylık Değerlendirme (Haziran 2017 - Kasım 2017) :

Şekil 3.’de görüldüğü gibi 6 aylık (Haziran 2017 - Kasım 2017) periyotta Doğu Sahil Bölgesi, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Beyarmudu, Dörtyol ve Vadili, Batı Mesarya BÖlgesi'nde bulunan Güzelyurt ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne yöresi orta nemli sınıflandırmasına (SPI İndis: 0.80 ile 1.29) girerken, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zafer Burnu ve Dipkarpaz yöreleri orta kurak (SPI İndis: -0.80 ile -1.29) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 6 aylık kuraklık durumu Tablo 3’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 3. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Kasım Ayı 6 Aylık (Haziran 2017 - Kasım 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre Kasım Ayı 6 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - Girne - Esentepe, Akdeniz, Kozanköy,Alevkaya, Boğaz, Taşkent,Kantara, Tatlısu - - - - -
Batı Mesarya - - - - Yeşilırmak, Lefke Kalkanlı, Gaziveren - Güzelyurt - - -
Orta Mesarya - - - - Ercan - Alayköy Lefkoşa - - -
Doğu Mesarya - - - Beyarmudu, Dörtyol, Vadili - Akıncılar, Geçitkale - - - - -
Doğu Sahil - - - Gazimağusa, İskele - - - - - - -
Karpaz - - - - - Ziyamet, Çayırova Yenierenköy Zafer Burnu, Dipkarpaz - - -
Tablo3. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Kasım Ayı 6 Aylık (Haziran 2017 - Kasım 2017) Kuraklık Sınıflandırması

9 Aylık Değerlendirme (Mart 2017 - Kasım 2017) :

Şekil 4’te görüldüğü gibi, 9 Aylık Periyotta (Mart 2017 - Kasım 2017) Doğu Sahil Bölgesi ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Dörtyol ve Beyarmudu yöreleri orta nemli (SPI İndis: 0.80 ile 1.29) sınıflandırmasına girerken, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa yöresi çok şiddetli kurak (SPI İndis: -1.60 ile -1.99) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 9 aylık kuraklık durumu Tablo 4’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 9 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 4. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Kasım Ayı 9 Aylık (Mart 2017 - Kasım 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre Kasım Ayı 9 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Esentepe, Akdeniz, Kozanköy,Alevkaya, Girne, Boğaz, Taşkent,Kantara, Tatlısu - - - - -
Batı Mesarya - - - - Yeşilırmak, Lefke Kalkanlı, Gaziveren - Güzelyurt - - -
Orta Mesarya - - - - - Ercan - Alayköy - Lefkoşa -
Doğu Mesarya - - - Dörtyol, Beyarmudu Vadili Akıncılar, Geçitkale - - - - -
Doğu Sahil - - - Gazimağusa, İskele - - - - - - -
Karpaz - - - - - Çayırova, Ziyamet Yenierenköy Zafer Burnu, Dipkarpaz - - -
Tablo4. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Kasım Ayı 9 Aylık (Mart 2017 - Kasım 2017) Kuraklık Sınıflandırması

12 Aylık Değerlendirme (Aralık 2016 - Kasım 2017) :

Şekil 5’te görüldüğü gibi, 12 Aylık Periyotta (Aralık 2016 - Kasım 2017) Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan Lefkoşa yöresi şiddetli kurak (SPI İndis: -1.30 ile -1,59), Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Dörtyol yöresi orta nemli (SPI İndis: 0,80 ile 1,29) sınıflandırmasına girmişlerdir.

Tüm Bölgeler için 12 aylık kuraklık durumu Tablo 5’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 12 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 5. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Kasım Ayı 12 Aylık (Aralık 2016 - Kasım 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre KasımAyı 12 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - Girne Esentepe, Akdeniz, Kozanköy,Alevkaya, Boğaz, Taşkent,Kantara, Tatlısu - - - - -
Batı Mesarya - - - - Lefke, Yeşilırmak Kalkanlı, Gaziveren Güzelyurt - - - -
Orta Mesarya - - - - - Ercan - Alayköy Lefkoşa - -
Doğu Mesarya - - - Dörtyol - Geçitkale, Vadili, Beyarmudu,Akıncılar - - - - -
Doğu Sahil - - - - İskele Gazimağusa - - - - -
Karpaz - - - - - Çayırova Ziyamet Yenierenköy, Zafer Burnu, Dipkarpaz - - -
Tablo5. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Kasım Ayı 12 Aylık (Aralık 2016 - Kasım 2017) Kuraklık Sınıflandırması