• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |


 Aydeniz Metoduna Göre 2019 Yılı Şubat Ayı Kuraklık Değerlendirmesi  


 Aydeniz formülünde yer alan parametreler ortalama sıcaklık, yağış, ortalama nem yüzdesi, ortalama güneşlenme yüzdesidir.  


 Aylık :  

AYDENİZ ÖNCEKİ YIL İLE MUKAYESE

  Nks: Nemlilik katsayısı  

  Y: Aylık toplam yağış (mm)  

  S: Aylık ortalama sıcaklık (°C)  

  Gs: Güneşlenme süresi (%)  

  N: Aylık ortalama nem (%)  

  15: Sabite  

  Kks: Kuraklık katsayısı  


  Yıllık :  

AYDENİZ ÖNCEKİ YIL İLE MUKAYESE

 Nks: Nemlilik katsayısı  

  Y: Yıllık toplam yağış (cm)  

  S: Yıllık ortalama sıcaklık (°C)  

  Gs: Yıllık Güneşlenme süresi (%)  

  N: Yıllık Ortalama nem (%)  

  15: Sabite  

  Np: Nemli periyot yüzdesi  

  Kks: Kuraklık katsayısı  

  Np: 12 aya ait Nks değerleri bulunur ve 0.40’dan az olanların sayısı 12 den çıkarılır. Kalan ay sayısı 12 ye bölünüp Np değeri elde edilir.  


Çizelge 1. Aydeniz metoduna göre indis değerleri

SPI Değerlendirme çizelgesiUzun Yıllar (1981-2010) Şubat Ayı Değerlendirmesi:

Aydeniz Metodu, ortalama sıcaklık, toplam ortalama yağış, ortalama nem yüzdesi ve ortalama güneşlenme yüzdesi parametreleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Otuz yıllık periyotta (1981-2010) Şubat ayları için bu parametreler kullanılarak yapılan Aydeniz Kuraklık analizine göre; Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kozanköy yöresi ıslak, Orta Mesarya Bölgesi ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Akıncılar yöresi nemlice diğer tüm yöreler ise nemli sınıflandırması içerisinde yer almıştır (Şekil 1).

AYDENIZ BU AY DEĞERLENDİRME

Şekil 1. Aydeniz Metodu’na Göre Uzun Yıllar (1981-2010) Şubat Ayı Kuraklık Haritası


2019 Yılı Şubat Ayı Kuraklık Değerlendirmesi:

Aydeniz Metodu’na göre 2019 yılı Şubat ayında Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Alayköy yöreleri nemli, diğer tüm yöreler ise ıslak sınıflandırması içerisinde yer almıştır (Şekil 2).

AYDENIZ NORMAL DEĞERLENDİRME

Şekil 2. Aydeniz Metodu’na Göre 2019 Yılı Şubat Ayı Kuraklık Haritası


2019 Yılı Şubat Ayı İle 2018 Yılı Şubat Ayının Mukayesesi:

2019 Yılı ile 2018 Yılı Şubat ayları kıyaslandığında, Şekil 3’de görüldüğü gibi K.K.T.C. genelinde tüm bölgeler daha nemli sınıflandırması içerisinde yer almışlardır.

AYDENİZ ÖNCEKİ YIL İLE MUKAYESE

Şekil 3. Aydeniz Metodu’na Göre 2019 Yılı ile 2018 yılı Şubat Ayı Kuraklık Durumu Mukayese Haritası


2019 Yılı Şubat Ayı ile Uzun Yıllar (1981-2010) Şubat Aylarının Mukayesesi:

Uzun yıllar (1981-2010) Şubat ayları ile 2019 yılı Şubat ayı kıyaslandığında, K.K.T.C. genelinde tüm bölgeler daha nemli sınıflandırması içerisinde yer almışlardır.

AYDENİZ NORMAL İLE MUKAYESE

Şekil 4. Aydeniz Metodu’na Göre 2019 yılı Şubat Ayı ile Uzun Yıllar (1981-2010) Şubat Ayları Kuraklık Durumu Mukayese Haritası