• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |


 Aydeniz Metoduna Göre 2018 Yılı Ekim Ayı Kuraklık Değerlendirmesi  


 Aydeniz formülünde yer alan parametreler ortalama sıcaklık, yağış, ortalama nem yüzdesi, ortalama güneşlenme yüzdesidir.  


 Aylık :  

AYDENİZ ÖNCEKİ YIL İLE MUKAYESE

  Nks: Nemlilik katsayısı  

  Y: Aylık toplam yağış (mm)  

  S: Aylık ortalama sıcaklık (°C)  

  Gs: Güneşlenme süresi (%)  

  N: Aylık ortalama nem (%)  

  15: Sabite  

  Kks: Kuraklık katsayısı  


  Yıllık :  

AYDENİZ ÖNCEKİ YIL İLE MUKAYESE

 Nks: Nemlilik katsayısı  

  Y: Yıllık toplam yağış (cm)  

  S: Yıllık ortalama sıcaklık (°C)  

  Gs: Yıllık Güneşlenme süresi (%)  

  N: Yıllık Ortalama nem (%)  

  15: Sabite  

  Np: Nemli periyot yüzdesi  

  Kks: Kuraklık katsayısı  

  Np: 12 aya ait Nks değerleri bulunur ve 0.40’dan az olanların sayısı 12 den çıkarılır. Kalan ay sayısı 12 ye bölünüp Np değeri elde edilir.  


Çizelge 1. Aydeniz metoduna göre indis değerleri

SPI Değerlendirme çizelgesiUzun Yıllar (1981-2010) Ekim Ayı Değerlendirmesi:

Aydeniz Metodu, ortalama sıcaklık, toplam ortalama yağış, ortalama nem yüzdesi ve ortalama güneşlenme yüzdesi parametreleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Otuz yıllık periyotta (1981-2010) Ekim ayları için bu parametreler kullanılarak yapılan Aydeniz Kuraklık analizine göre; Batı Mesarya Bölgesi, Orta Mesarya Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi, Doğu Mesarya Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Boğaz, Taşkent, Kozanköy ve Akdeniz yöreleri çok kurak, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya, Esentepe, Tatlısu ve Kantara yöreleri kurak sınıflandırması içerisinde yer almıştır (Şekil 1).

AYDENIZ BU AY DEĞERLENDİRME

Şekil 1. Aydeniz Metodu’na Göre Uzun Yıllar (1981-2010) Ekim Ayı Kuraklık Haritası


2018 Yılı Ekim Ayı Kuraklık Değerlendirmesi:

Aydeniz Metodu’na göre 2018 yılı Ekim ayında Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zaferburnu, Dipkarpaz ve Yeni Erenköy ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan yöreleri çok kurak, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Ziyamet, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Alayköy, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Akıncılar ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kozanköy yöreleri kurak, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Boğaz, Taşkent, Akdeniz, Değirmenlik ve Kantara, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Çayırova ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Vadili yöreleri kurakça, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan İskele, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale, Dörtyol ve Beyarmudu, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya, Esentepe ve Tatlısu ile Batı Mesarya Bölgesi nemlice, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa yöresi ise nemli, sınıflandırması içerisinde yer almıştır (Şekil 1).

AYDENIZ NORMAL DEĞERLENDİRME

Şekil 2. Aydeniz Metodu’na Göre 2018 Yılı Ekim Ayı Kuraklık Haritası


2018 Yılı Ekim Ayı ile 2017 Yılı Ekim Aylarının Mukayesesi:

2018 Yılı ile 2017 Yılı Ekim ayları kıyaslandığında Şekil 3’de görüldüğü gibi Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kozanköy yöresi daha kurak, Batı Mesarya Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi, Doğu Mesarya Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Boğaz, Tatlısu ve Kantara ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Alayköy yöreleri daha nemli diğer yöreler ise benzer sınıflandırması içerisinde yer almışlardır.

AYDENİZ ÖNCEKİ YIL İLE MUKAYESE

Şekil 3. Aydeniz Metodu’na Göre 2018 Yılı ile 2017 yılı Ekim Ayı Kuraklık Durumu Mukayese Haritası


2018 Ekim ile Uzun Yıllar (1981-2010) Ekim Aylarının Mukayesesi:

Uzun yıllar (1981-2010) Ekim ayları ile 2018 yılı Ekim ayı kıyaslandığında, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zaferburnu, Dipkarpaz ve Yeni Erenköy yöreleri daha kurak, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Ziyamet yöresi benzer, diğer yöreler ise daha nemli sınıflandırması içerisinde yer almışlardır.

AYDENİZ NORMAL İLE MUKAYESE

Şekil 4. Aydeniz Metodu’na Göre 2018 yılı Ekim Ayı ile Uzun Yıllar (1981-2010) Ekim Ayları Kuraklık Durumu Mukayese Haritası