• 0392 227 17 30

Veri Analiz |


 Aydeniz Metoduna Göre 2018 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Değerlendirmesi  


 Aydeniz formülünde yer alan parametreler ortalama sıcaklık, yağış, ortalama nem yüzdesi, ortalama güneşlenme yüzdesidir.  


 Aylık :  

AYDENİZ ÖNCEKİ YIL İLE MUKAYESE

  Nks: Nemlilik katsayısı  

  Y: Aylık toplam yağış (mm)  

  S: Aylık ortalama sıcaklık (°C)  

  Gs: Güneşlenme süresi (%)  

  N: Aylık ortalama nem (%)  

  15: Sabite  

  Kks: Kuraklık katsayısı  


  Yıllık :  

AYDENİZ ÖNCEKİ YIL İLE MUKAYESE

 Nks: Nemlilik katsayısı  

  Y: Yıllık toplam yağış (cm)  

  S: Yıllık ortalama sıcaklık (°C)  

  Gs: Yıllık Güneşlenme süresi (%)  

  N: Yıllık Ortalama nem (%)  

  15: Sabite  

  Np: Nemli periyot yüzdesi  

  Kks: Kuraklık katsayısı  

  Np: 12 aya ait Nks değerleri bulunur ve 0.40’dan az olanların sayısı 12 den çıkarılır. Kalan ay sayısı 12 ye bölünüp Np değeri elde edilir.  


Çizelge 1. Aydeniz metoduna göre indis değerleri

SPI Değerlendirme çizelgesiUzun Yıllar (1981-2010) Mayıs Ayı Değerlendirmesi:

Aydeniz Metodu, ortalama sıcaklık, toplam ortalama yağış, ortalama nem yüzdesi ve ortalama güneşlenme yüzdesi parametreleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Otuz yıllık periyotta (1981-2010) mayis ayları için bu parametreler kullanılarak yapılan Aydeniz Kuraklık analizine göre; Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Tatlısu ve Esentepe, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Alayköy ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale, Vadili ve Dörtyol yöreleri çok kurak (kks: 1,50 - 2,50), ), Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya kurak (kks: 1,00 - 0,50), diğer bölgeler ise çöl (kks >2,50), sınıflandırması içerisinde yer almıştır (Şekil 1).

AYDENIZ BU AY DEĞERLENDİRME

Şekil 1. Aydeniz Metodu’na Göre Uzun Yıllar (1981-2010) Mayıs Ayı Kuraklık Haritası


2018 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Değerlendirmesi:

Aydeniz Metodu’na göre 2018 yılı Mayıs ayında Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya yöresi ıslak, Esentepe yöresi nemlice, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Kalkanlı ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Dipkarpaz, Zaferburnu ve Yeni Erenköy yöreleri kurakça, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Tatlısu, Kantara, Akdeniz ve Taşkent, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Ziyamet, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Vadili ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt, Gaziveren, Lefke ve Yaşilırmak yöreleri kurak, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kozanköy ve Boğaz, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Çayırova, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Beyarmudu ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Alayköy ve Lefkoşa yöreleri çok kurak sınıflandırmasına girerken diğer yöreler çöl sınıflandırması içerisinde yer almıştır (Şekil 2).

AYDENIZ NORMAL DEĞERLENDİRME

Şekil 2. Aydeniz Metodu’na Göre 2018 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Haritası


2018 Yılı Mayıs Ayı İle 2017 Yılı Mayıs Ayının Mukayesesi:

2018 Yılı ile 2017 Yılı Mayıs ayları kıyaslandığında Şekil 3’de görüldüğü gibi Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa yöresi ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Dörtyol ve Bayarmudu yöreleri daha kurak, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale ile Doğu Sahil BÖlgesi'nde bulunan İskele benzer, diğer yöreler ise daha nemli sınıflandırması içerisinde yer almışlardır.

AYDENİZ ÖNCEKİ YIL İLE MUKAYESE

Şekil 3. Aydeniz Metodu’na Göre 2018 Yılı ile 2017 yılı Mayıs Ayı Kuraklık Durumu Mukayese Haritası


2018 Yılı Mayıs Ayı ile Uzun Yıllar (1981-2010) Mayıs Aylarının Mukayesesi:

Uzun yıllar (1981-2010) Mayıs ayları ile 2018 yılı Mayıs ayı kıyaslandığında, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale yöresi daha kurak, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Tatlısu, Doğu Sahil Bölgesi ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Dörtyol yöreleri benzer sınıflandırması içerisinde yer alırken K.K.T.C. genelinde diğer tüm bölgeler daha nemli sınıflandırması içerisinde yer almışlardır.

AYDENİZ NORMAL İLE MUKAYESE

Şekil 4. Aydeniz Metodu’na Göre 2018 yılı Mayıs Ayı ile Uzun Yıllar (1981-2010) Mayıs Ayları Kuraklık Durumu Mukayese Haritası