• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |


 Aydeniz Metoduna Göre 2017 Yılı Kasım Ayı Kuraklık Değerlendirmesi  


 Aydeniz formülünde yer alan parametreler ortalama sıcaklık, yağış, ortalama nem yüzdesi, ortalama güneşlenme yüzdesidir.  


 Aylık :  

AYDENİZ ÖNCEKİ YIL İLE MUKAYESE

  Nks: Nemlilik katsayısı  

  Y: Aylık toplam yağış (mm)  

  S: Aylık ortalama sıcaklık (°C)  

  Gs: Güneşlenme süresi (%)  

  N: Aylık ortalama nem (%)  

  15: Sabite  

  Kks: Kuraklık katsayısı  


  Yıllık :  

AYDENİZ ÖNCEKİ YIL İLE MUKAYESE

 Nks: Nemlilik katsayısı  

  Y: Yıllık toplam yağış (cm)  

  S: Yıllık ortalama sıcaklık (°C)  

  Gs: Yıllık Güneşlenme süresi (%)  

  N: Yıllık Ortalama nem (%)  

  15: Sabite  

  Np: Nemli periyot yüzdesi  

  Kks: Kuraklık katsayısı  

  Np: 12 aya ait Nks değerleri bulunur ve 0.40’dan az olanların sayısı 12 den çıkarılır. Kalan ay sayısı 12 ye bölünüp Np değeri elde edilir.  


Çizelge 1. Aydeniz metoduna göre indis değerleri

SPI Değerlendirme çizelgesiUzun Yıllar (1981-2010) Kasım Ayı Değerlendirmesi:

Aydeniz Metodu, ortalama sıcaklık, toplam ortalama yağış, ortalama nem yüzdesi ve ortalama güneşlenme yüzdesi parametreleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Otuz yıllık periyotta (1981-2010) Kasım ayları için bu parametreler kullanılarak yapılan Aydeniz Kuraklık analizine göre; Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya, Esentepe, Tatlısu, Kozanköy ve Kantara yöreleri nemli, Doğu Sahil Bölgesi, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale, Vadili, Dörtyol ve Beyarmudu, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Kalkanlı ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Akdeniz yöreleri nemlice, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Alayköy ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke, Güzelyurt, Yeşilırmak ve Gaziveren yöreleri kurakça sınıflandırması içerisinde yer almıştır (Şekil 1).

AYDENIZ BU AY DEĞERLENDİRME

Şekil 1. Aydeniz Metodu’na Göre Uzun Yıllar (1981-2010) Kasım Ayı Kuraklık Haritası


2017 Yılı Kasım Ayı Kuraklık Değerlendirmesi:

Aydeniz Metodu’na göre 2017 yılı Kasım ayında Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke, Yeşilırmak, Gaziveren ve Güzelyurt yöreleri çok kurak, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Alayköy ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Kalkanlı yöresi kurak, Karpaz Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan İskele, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale, Dörtyol, Beyarmudu ve Akıncılar ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Boğaz, Kozanköy ve Kantara yöreleri nemlice, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Esentepe ve Tatlısu, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Vadili, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan yöreleri nemli sınıflandırması içerisinde yer almıştır (Şekil 1).

AYDENIZ NORMAL DEĞERLENDİRME

Şekil 2. Aydeniz Metodu’na Göre 2017 Yılı Kasım Ayı Kuraklık Haritası


2017 Yılı Kasım Ayı ile 2016 Yılı Kasım Aylarının Mukayesesi:

2017 Yılı ile 2016 Yılı Kasım ayları kıyaslandığında Şekil 3’de görüldüğü gibi Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke, Yeşilırmak, Güzelyurt ve Gaziveren yöreleri daha kurak, Kalkanlı ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Akdeniz yöresi benzer, diğer tüm yöreler ise daha nemli sınıflandırması içerisinde yer almışlardır.

AYDENİZ ÖNCEKİ YIL İLE MUKAYESE

Şekil 3. Aydeniz Metodu’na Göre 2017 Yılı ile 2016 yılı Kasım Ayı Kuraklık Durumu Mukayese Haritası


2017 Yılı Kasım Ayı ile Uzun Yıllar (1981-2010) Kasım Aylarının Mukayesesi:

Uzun yıllar (1981-2010) Kasım ayları ile 2017 yılı Kasım ayı kıyaslandığında, Karpaz Bölgesi, Batı Mesarya Bölgesi, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Alayköy ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Akdeniz yöreleri daha kurak, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Vadili ve Beyarmudu, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne yöresi daha nemli, diğer yöreler ise benzer sınıflandırması içerisinde yer almışlardır.

AYDENİZ NORMAL İLE MUKAYESE

Şekil 4. Aydeniz Metodu’na Göre 2017 yılı Kasım Ayı ile Uzun Yıllar (1981-2010) Kasım Ayları Kuraklık Durumu Mukayese Haritası