• 0392 227 17 30

Veri Analiz |


 Aydeniz Metoduna Göre 2018 Yılı Temmuz Ayı Kuraklık Değerlendirmesi  


 Aydeniz formülünde yer alan parametreler ortalama sıcaklık, yağış, ortalama nem yüzdesi, ortalama güneşlenme yüzdesidir.  


 Aylık :  

AYDENİZ ÖNCEKİ YIL İLE MUKAYESE

  Nks: Nemlilik katsayısı  

  Y: Aylık toplam yağış (mm)  

  S: Aylık ortalama sıcaklık (°C)  

  Gs: Güneşlenme süresi (%)  

  N: Aylık ortalama nem (%)  

  15: Sabite  

  Kks: Kuraklık katsayısı  


  Yıllık :  

AYDENİZ ÖNCEKİ YIL İLE MUKAYESE

 Nks: Nemlilik katsayısı  

  Y: Yıllık toplam yağış (cm)  

  S: Yıllık ortalama sıcaklık (°C)  

  Gs: Yıllık Güneşlenme süresi (%)  

  N: Yıllık Ortalama nem (%)  

  15: Sabite  

  Np: Nemli periyot yüzdesi  

  Kks: Kuraklık katsayısı  

  Np: 12 aya ait Nks değerleri bulunur ve 0.40’dan az olanların sayısı 12 den çıkarılır. Kalan ay sayısı 12 ye bölünüp Np değeri elde edilir.  


Çizelge 1. Aydeniz metoduna göre indis değerleri

SPI Değerlendirme çizelgesiUzun Yıllar (1981-2010) Temmuz Ayı Değerlendirmesi:

Aydeniz Metodu, ortalama sıcaklık, toplam ortalama yağış, ortalama nem yüzdesi ve ortalama güneşlenme yüzdesi parametreleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Otuz yıllık periyotta (1981-2010) Temmuz ayları için bu parametreler kullanılarak yapılan Aydeniz Kuraklık analizine göre; K.K.T.C. genelinde tüm bölgeler çöl (kks >2,50), sınıflandırması içerisinde yer almıştır (Şekil 1).

AYDENIZ BU AY DEĞERLENDİRME

Şekil 1. Aydeniz Metodu’na Göre Uzun Yıllar (1981-2010) Temmuz Ayı Kuraklık Haritası


2018 Yılı Temmuz Ayı Kuraklık Değerlendirmesi:

Aydeniz Metodu’na göre 2018 yılı Temmuz ayında K.K.T.C. genelinde tüm bölgeler çöl (kks >2,50), sınıflandırması içerisinde yer almıştır (Şekil 2).

AYDENIZ NORMAL DEĞERLENDİRME

Şekil 2. Aydeniz Metodu’na Göre 2018 Yılı Temmuz Ayı Kuraklık Haritası


2018 Yılı Temmuz Ayı ile 2017 Yılı Temmuz Aylarının Mukayesesi:

2018 yılı ile 2017 yılı Temmuz ayları kıyaslandığında, K.K.T.C. genelinde tüm bölgeler benzer sınıflandırması içerisinde yer almıştır (Şekil 3).

AYDENİZ ÖNCEKİ YIL İLE MUKAYESE

Şekil 3. Aydeniz Metodu’na Göre 2018 Yılı ile 2017 yılı Temmuz Ayı Kuraklık Durumu Mukayese Haritası


2018 Yılı Temmuz Ayı ile Uzun Yıllar (1981-2010) Temmuz Aylarının Mukayesesi:

Uzun yıllar (1981-2010) Temmuz ayları ile 2018 yılı Temmuz ayı kıyaslandığında K.K.T.C. genelinde tüm bölgeler benzer sınıflandırması içerisinde yer almıştır (Şekil 4).

AYDENİZ NORMAL İLE MUKAYESE

Şekil 4. Aydeniz Metodu’na Göre 2018 yılı Temmuz Ayı ile Uzun Yıllar (1981-2010) Temmuz Ayları Kuraklık Durumu Mukayese Haritası